Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoje życie? Gotowy aby przywrócić zdrowie i życie?

Uzależnienie jest potężne, ale zmiana jest możliwa. Nadal jesteśmy panami naszego losu.

Leczenie alkoholizmu – terapia alkoholowa

Alkoholizm bywa bagatelizowany i uważany za zwykłą słabość, przejaw nieudolności życiowej i braku odpowiedzialności. Wciąż zdarza się, że osoby borykające się nałogiem, zamiast otrzymać pomocną dłoń, spotykają się ze społecznym ostracyzmem. Terapia uzależnień od alkoholu często jednak rozpoczyna się, dopiero gdy ktoś z otoczenia alkoholika uświadomi mu istnienie problemu i nakłoni do podjęcia leczenia.

Następstwa alkoholizmu są bardzo poważne, a choroba ta może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy pozycję społeczną. Najczęściej rozwija się w momencie, gdy zarówno chory, jak i jego otoczenie nie zdają sobie z tego faktu sprawy. Choroba alkoholowa to podstępny wróg, nie zawsze widoczny na pierwszy rzut oka. Coraz częściej problem ten dotyka osób z wyższym wykształceniem o wysokim statusie społecznym i  o (przynajmniej z pozoru) uporządkowanym życiu. Jest to jeden z powodów tego, że chorobę trudno zdiagnozować, a na leczenie uzależnienia alkoholowego zgłaszają się najczęściej osoby znajdujące się już w zaawansowanej fazie choroby.

Alkoholizm – informacje

Zwalczanie alkoholizmu należy rozpocząć od uświadomienia sobie, czym ta choroba tak naprawdę jest. To poważne schorzenie natury psychicznej, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa jako postępującą chorobę, która powoli wyniszcza organizm, a nieleczona może prowadzić do śmierci. Uzależnienie od alkoholu powoduje spowolnienie funkcji układu nerwowego, daje fizyczne i psychiczne objawy, które zmuszają alkoholika do sięgania po kolejne dawki napojów wysokoprocentowych. Choroba alkoholowa wywołuje szereg negatywnych skutków społecznych, socjalnych i psychologicznych.

Cechami alkoholizmu są:

 • tolerancja;
 • uzależnienie;
 • zmiany patologiczne w narządach wewnętrznych.

Uzależnienie scharakteryzować można jako stan, w którym człowiek traci wolność decydowania o sobie. Traci też możliwość logicznego rozumowania i przewidywania konsekwencji swojego postępowania.

Alkoholizm informacje - Terapia Nowe Życie

Typy osobowości alkoholika

W czasie badań dotyczących alkoholizmu, bazując na danych dostarczonych z ankiet wypełnionych przez uzależnionych mężczyzn i kobiety, wyodrębniono dwie zasadnicze osobowości alkoholika. Oto one:

 • nieśmiały o wysokim poziomie lęku;
 • pewny siebie, przepełniony energią – po spożyciu alkoholu zachowuje się aspołecznie, często występuje agresywna postawa.

Okazało się też, że osobowości badanych osób przypominały osobowości ich biologicznych rodziców. Z tego względu naturalnie nasuwa się wniosek, że to geny w dużym stopniu warunkują ryzyko wystąpienia choroby alkoholowej.

Leczenie alkoholików – fazy choroby alkoholowej

Leczenie alkoholików – fazy choroby alkoholowej
Aby dowiedzieć się, jak walczyć z alkoholem, należy najpierw zrozumieć, jak skonstruowana jest choroba alkoholowa oraz przez jakie kolejne etapy przechodzi alkoholik. W latach czterdziestych ubiegłego wieku, badacz, biolog i fizjolog węgierskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek wyodrębnił cztery fazy choroby alkoholowej.

Fazy alkoholizmu to:

 • Faza 1. wstępna – picie okazjonalne, dla towarzystwa. Osoba potencjalnie uzależniona pije, ponieważ sprawia jej to przyjemność, alkoholem poprawia sobie humor, odpręża się dzięki niemu. Wskutek tego stwarza sobie więcej okazji do picia oraz wytwarza w sobie odruch sięgania po coraz mocniejsze trunki. Z czasem wzrasta tolerancja na alkohol. W tym momencie nikt nie zastanawia się, jak pomóc alkoholikowi w domu, ponieważ na tym etapie, w społecznej świadomości problem jeszcze nie istnieje.
 • Faza 2. ostrzegawcza – pojawiają się luki w pamięci oraz zaburzenia świadomości, które zdarzają się coraz częściej. Uzależniony pije więcej, często w samotności. Regularnie towarzyszy mu poczucie wstydu i wyrzuty sumienia. Zaczyna dostrzegać niepokojące objawy, jednak nie dopuszcza do siebie myśli o problemie i uzależnieniu. Na samodzielne leczenie alkoholizmu na tym etapie, osoby dotknięte chorobą decydują się więc bardzo rzadko.
 • Faza 3. krytyczna – po wypiciu nawet niewielkiej ilości napoju wysokoprocentowego, pojawia się potrzeba sięgnięcia po większą ilość. Alkoholik szuka usprawiedliwienia dla swojego zachowania. Traci kontrolę nad swoimi obowiązkami, życiem rodzinnym i zawodowym. Na wszelką krytykę reaguje agresją i sam przed sobą nie potrafi przyznać, że ma problem. Pojawiają się stany abstynencji, jednak są one krótkotrwałe i zawsze kończą się nawrotem. Życie zostaje zdominowane przez nałóg. W tym momencie mógłby pomóc ośrodek uzależnień alkoholowych, lecz chory zwykle nie dopuszcza do siebie myśli o podjęciu leczenia.
 • Faza 4. przewlekła – najbardziej zaawansowany etap choroby. Alkoholik pije ciągiem, często od samego rana. Powstaje obniżona tolerancja na alkohol, a uzależniony nie ma wyrzutów sumienia, zahamowań, ma obniżone funkcje intelektualne i psychoruchowe. Picie staje się jedynym celem w życiu, czego skutkiem są liczne i dotkliwe choroby. Jest to etap, na którym chory albo podejmie leczenie choroby alkoholowej, albo stoczy się całkowicie, co może skutkować zgonem.

Terapia alkoholowa – rodzaje uzależnienia od alkoholu

Terapia alkoholowa – rodzaje uzależnienia od alkoholu - Nowe Życie
Myśląc o tym, jak się wyleczyć z alkoholizmu, trzeba uświadomić sobie, że tak naprawdę istnieje kilka różnych typów choroby alkoholowej. Właściwe rozpoznanie i dopasowanie danego typu do siebie, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii antyalkoholowej.

Oto wyodrębnione rodzaje alkoholizmu:

 • Alfa – dotyka osób borykających się z wieloma życiowymi problemami. Zwykle nie potrafią one samodzielnie się z nimi uporać. Picie wywołane jest wówczas przez motywy psychologiczne. Alkohol jest środkiem skutecznie obniżającym napięcia i zmniejszającym stres. Spożywanie odbywa się regularnie, ale raczej z zachowaniem umiaru. Alkoholizm może utrzymywać się latami (w tym czasie u chorego zwiększa się tolerancja na alkohol).
 • Beta – picie umotywowane jest czynnikami społecznymi. Jest to kontrolowany typ alkoholizmu, skutkujący znacznym pogorszeniem fizycznego stanu zdrowia. Alkoholik leczy się tylko doraźnie, chcąc zlikwidować lub zminimalizować skutki nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych.
 • Gamma – osoba mająca alkoholowy problem, w tym przypadku nie kontroluje ilości spożywanych wysokoprocentowych trunków. Tolerancja na alkohol – początkowo zwiększona – po pewnym czasie obniża się, skutkując pojawieniem się syndromu odstawienia. Ten typ choroby alkoholowej, jeśli nie będzie leczony, może doprowadzić do fizycznego wyniszczenia organizmu i poważnych problemów natury psychicznej.
 • Delta – alkohol przyswajany jest zazwyczaj w formie niskoprocentowych trunków. Chory kontroluje ilości spożywanego alkoholu, ale ze względu na nieprzyjemne skutki odstawienia, nie potrafi z niego zrezygnować. Na przestrzeni lat wyniszczenie organizmu stopniowo postępuje.
 • Epsilon – ten rodzaj alkoholizmu charakteryzuje się występowaniem długich (kilkumiesięcznych, czasem nawet kilkuletnich) okresów abstynencji. Podczas ich trwania osoba dotknięta problemem nie odczuwa przymusu napicia się. Niestety w pewnym momencie pojawia się okres napadowego picia. Wówczas spożycie alkoholu jest duże i wymyka się spod kontroli.

Kuracja alkoholowa – cel terapii

Leczenie nałogów alkoholowych jest potrzebne do tego, by nauczyć chorego życia bez alkoholu oraz zmienić jego zachowania społeczne. W trakcie terapii alkoholicy poznają metody umożliwiające pokonanie głodu alkoholowego, skuteczną walkę ze stresem oraz radzenie sobie z codziennymi sytuacjami bez spożywania alkoholu. Terapia uzależnienia od alkoholu ma też na celu wzmocnienie asertywności i wykształcenie umiejętności świadomego odmawiania osobom proponującym napoje alkoholowe.

Leczenie od alkoholu – przyczyny uzależnienia

Alkoholizm to stan chorobowy, który może zostać wywołany przez różne czynniki. Udowodniono, że stopień atrakcyjności alkoholu jest wprost proporcjonalny do trudności emocjonalnych danej osoby. Uwarunkowań alkoholizmu dopatruje się też poza pacjentem.

Przyczyny choroby alkoholowej dzieli się na:

 • psychologiczne;
 • genetyczne;
 • społeczno-ekonomiczne.
Nikogo nie zdziwi zatem fakt, że czynniki, takie jak bezrobocie, poczucie beznadziei czy kiepskie widoki na przyszłość, zwiększają szansę, że dana osoba zacznie stosować alkohol, jako formę ucieczki od trapiących ją problemów.

W polskim społeczeństwie powszechne są zjawiska socjokulturowe jak np. wzorce konsumpcji alkoholu. Ludzie dorastają i żyją otoczeni mnóstwem obyczajów i tradycji związanych z jego spożywaniem. Bez wątpienia wpływa to na odsetek osób, dla których jedynym ratunkiem będzie skuteczna terapia alkoholowa.

Uzależnienie od alkoholu – objawy

Uzależnienie od alkoholu – objawy
Objawy świadczące o tym, że pojawił się problem z alkoholem, są bardzo liczne. Zaobserwowanie ich u siebie i zaakceptowanie tego faktu jest trudne. Prościej jest dostrzec je u bliskiej osoby. Pojawienie się jednego bądź kilku z nich, może świadczyć o tym, że powinna wkroczyć poradnia alkoholowa.

Objawy uzależnień alkoholowych:

 • głód alkoholowy – silna i niekontrolowana chęć wypicia alkoholu, której zwykle towarzyszy uczucie paniki i niepokoju;
 • zespół abstynencyjny – odstawienie używek wywołuje szereg niepożądanych objawów;
 • brak silnej woli – niemożność kontrolowania picia;
 • zwiększona tolerancja na napoje wysokoprocentowe – dawki, które kiedyś wprowadzały chorego w błogi nastrój, nie wystarczają;
 • niezważanie na zdrowie – regularne picie pomimo wiedzy o negatywnym wpływie na zdrowie;
 • koncentracja życia wokół picia – zaniedbywanie dotychczasowych obowiązków, szukanie nowych okazji do wypicia alkoholu;
 • zaburzenia świadomości i luki w pamięci – pojawianie się epizodów upicia się do nieprzytomności.

Skutki alkoholizmu

Alkoholizm może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, finansowe, czy prywatne. Ma ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzi i oddziałuje na każdy aspekt ich życia. Problem dotyczy nie tylko chorych osób, ale także ich bliskich.

Choroba alkoholowa stanowi poważny problem społeczny. Zazwyczaj prowadzi ona do zaburzenia więzi rodzinnych i negatywnie wpływa na kontakt alkoholika z jego najbliższym środowiskiem.

Społeczne skutki alkoholizmu

W kontekście życia społecznego, alkoholizm rodzi dysfunkcje, które powodują:

 • problemy w kontaktach interpersonalnych;
 • niszczenie relacji rodzinnych;
 • problemy finansowe;
 • łamanie prawa;
 • pojawienie się lub nasilenie przemocy w stosunku do najbliższych

Terapia odwykowa dla alkoholików jest konieczna, w przeciwnym razie może nastąpić rozpad rodziny lub niewłaściwy rozwój dzieci rzutujący na ich późniejsze życie (syndrom DDA – dorosłych dzieci alkoholików).

Zdrowotne skutki alkoholizmu

Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do wystąpienia psychicznych i fizycznych schorzeń.

Należą do nich:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • zawroty i bóle głowy;
 • zwiększona drażliwość;
 • stany lękowe;
 • uszkodzenie wzroku;
 • zmiany w morfologii krwi;
 • obniżenie odporności;
 • marskość wątroby;
 • choroby nerek;
 • wrzody żołądka;
 • problemy z poruszaniem się;
 • zaburzenia pracy serca;
 • spadek popędu seksualnego;
 • depresja;
 • luki w pamięci;
 • majaczenia;
 • poczucie wykluczenia społecznego;
 • nieodwracalne uszkodzenia mózgu.
Społeczne skutki alkoholizmu - Terapia Nowe Życie

Leczenie uzależnień od alkoholu – etapy

Terapia dla uzależnionych od alkoholu jest procesem, składającym się z kilku kluczowych elementów.

Podstawowe kroki w terapii uzależnień alkoholowych to:

 • uświadomienie sobie problemu – aby terapia przeciwalkoholowa miała sens, chory musi sam przed sobą oraz przed terapeutą przyznać, że ma problem z nadużywaniem alkoholu i potrzebuje pomocy;
 • diagnostyka – terapeuta osób uzależnionych od alkoholu przeprowadza wywiad i diagnozuje pacjenta przy pomocy testów psychologicznych, lekarz natomiast zleci podstawowe badania (krwi, USG, EKG itp.);
 • dobór optymalnego sposobu terapii – bazując na stanie fizycznym i kondycji psychicznej uzależnionego, podejmowane są te lub inne metody leczenia uzależnienia od alkoholu;
 • praca pod okiem psychoterapeuty – terapia choroby alkoholowej polega m.in. na nauce analizy i regulacji własnych emocji, na tym etapie wykorzystywana jest terapia indywidualna, grupowa lub warsztaty w różnych formach (np. leczenie stacjonarne);
 • stworzenie indywidualnego programu terapii na oddziale zamkniętym – chodzi głównie o ustalenie źródeł motywacji osoby uzależnionej do bycia trzeźwym oraz zalecenie elementów terapii podtrzymującej (mityngi, spotkania grup wsparcia lub indywidualnych spotkań z terapeutą). Grupy AA utworzono w wielu miejscowościach, można więc uczestniczyć w spotkaniach w miejscu zamieszkania.

Uzależnienia alkoholowe a ciąża

Alkoholizm jest szczególnie niebezpieczny w przypadku kobiet w ciąży. Wpływa bowiem na rozwijający się płód i nieodwracalnie naznacza jego późniejszy rozwój.

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) powoduje:

 • zaburzenia rozwoju;
 • opóźnienie umysłowe;
 • zaburzenia funkcji mózgu;
 • zaburzenia psychologiczne.

W sytuacji, gdy pojawiło się podejrzenie, że osoba mająca problem alkoholowy spodziewa się dziecka, najlepszą opcją będzie natychmiastowa terapia indywidualna. Terapeuta od uzależnień alkoholowych może w porę sprawić, że uzależniona przyszła matka w porę odstawi używki, dając swemu dziecku szansę na prawidłowy rozwój.

Terapia uzależnień - kobiety w ciąży

Leczenie z alkoholizmu – dlaczego alkoholik wraca do picia?

Za powrót do zdawać by się mogło „zwalczonego” nałogu, odpowiada mechanizm zaprzeczania. Uzależniony, uświadamiając sobie swoje położenie, ma dwie możliwości. Może on:

   • uznać swoją porażkę, demoralizację i nieudolność;
   • przekonać siebie, że wcale nie stracił niezależności.

Jeśli wybierze drugą opcję, zrobi to dlatego, by ratować dobrą opinię o sobie. Zaprzecza, że znalazł się w sytuacji, w której nie ma kontroli nad swoim życiem. To wprowadza go w stan pozornego spokoju, mogącego uśpić czujność. Osoba taka zaczyna wierzyć we własne kłamstwa i z czasem traktuje je jak rzeczywisty obraz świata. Iluzja pozwala myśleć, że każde działanie (ze spożywaniem alkoholu włącznie) jest uzasadnione, adekwatne do sytuacji i całkowicie kontrolowane.

Zespół abstynencyjny – czym jest i jak się objawia?

Zespół abstynencyjny – czym jest i jak się objawia?
Regularne przyjmowanie nawet niewielkich dawek alkoholu, nieuchronnie prowadzi do powstania zespołu abstynencyjnego. Organizm przyzwyczaja się do ciągłej obecności zawartych w napojach wyskokowych substancji chemicznych. Po ich odstawieniu procesy metaboliczne zostają zaburzone.

Zespół abstynencyjny wywołuje:

 • bóle mięśni i głowy;
 • ogólne osłabienie organizmu;
 • kołatanie serca;
 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, biegunki).

Następnie pojawiają się zaburzenia nastroju. Obserwuje się również rozdrażnienie, napady lękowe i zaburzenia snu. Czas trwania objawów to początkowo 1-2 dni, w ostrej fazie może się on jednak wydłużyć nawet do kilku tygodni.

Jak walczyć z alkoholizmem? – pierwszy krok ku normalności

Pierwszym działaniem po uświadomieniu sobie przez alkoholika konieczności leczenia, jest detoks. Detoksykacja jest fizjologicznym procesem, polegającym na uwolnieniu organizmu z substancji trujących (alkohol, narkotyki, leki). Jeśli ktoś zapyta, czy alkoholizm można wyleczyć, odpowiedź brzmi tak. Można, lecz najpierw należy przeprowadzić odtruwanie organizmu. To właśnie detoks.

Kiedy uzależnienie utrzymuje się, ciało przyzwyczaja się do tzw. procentów i z czasem potrzebuje ich coraz więcej, by poczuć się lepiej. Brak środka stymulującego, jakim w tym przypadku jest alkohol, wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów psychologicznych, emocjonalnych, poznawczych i fizycznych. Początkowo pacjent jest niespokojny lub drażliwy. Często osoby poddane detoksykacji stają się kłótliwe, co może sprawić, że zaczną odrzucać tych, którzy próbują im pomóc.

Nasi doświadczeni psychoterapeuci nadzorujący proces wycofywania, wiedzą, w jaki sposób można pomóc uzależnionej osobie przetrwać ten trudny czas. Cały proces detoksykacji i leczenia uzależnienia przeprowadzany jest pod ścisłą kontrolą lekarską. Pacjent przyjmuje płyny, witaminy i odpowiednie (poprawiające kondycję organizmu) leki.

Leczenie dla alkoholików – skuteczne techniki

Leczyć się z alkoholizmu można z wykorzystaniem terapii, mogącej przybierać różne formy. Najpopularniejsze techniki to:

 • terapia poznawczo-behawioralna;
 • terapia racjonalno-emotywna;
 • terapia egzystencjalna;
 • terapia grupowa;
 • medytacja;
 • techniki relaksacji;
 • trening kontrolowania złości;
 • trening interpersonalny z elementami psychodramy;
 • prowadzenie notatek oraz obserwacja własnych zachowań i odczuć.

Leczenie alkoholizmu w domu – jak rodzina może pomóc?

Leczenie alkoholizmu w domu – jak rodzina może pomóc
Niestety najczęstszym motywatorem dla alkoholika, by podjąć leczenie odwykowe od alkoholu, jest znalezienie się na dnie. Co istotne, „dno” dla każdego uzależnionego oznacza co innego. Dla jednej osoby może być utratą pracy, zerwaniem znajomości lub pogorszeniem stanu zdrowia – dla kogoś innego będzie to rozwód albo utrata dzieci.

Z punktu widzenia członka rodziny alkoholika ważna jest konsekwencja w działaniu. Należy przezwyciężyć wstyd i nie ukrywać problemu przed całym światem. Nie można kryć alkoholika przed negatywnymi skutkami jego choroby. Nie wolno też wierzyć w jego zapewnienia, że wkrótce skończy z piciem. Nie skończy. Jeśli masz problem z alkoholikiem w domu, pamiętaj, że wyjście z alkoholizmu bez terapii jest praktycznie niemożliwe. Ciągłe obiecywanie to jedynie narzędzie, by zyskać czas, aby móc znów się napić.

Leczenie samemu zwykle prowadzi do powrotu do nałogu, istotne jest więc, by alkoholik sam zrozumiał, że nie kontroluje on ani picia, ani pozostałych aspektów swojego życia. Musi dotrzeć do niego brutalna prawda, że potrzebuje pomocy specjalistów.

Ważne jest to, aby wsparcie otrzymała zarówno osoba mająca alkoholowy problem, jak i członkowie jej najbliższej rodziny.

Jak postępować z alkoholikiem w domu, jeśli nie chce on podjąć leczenia?

Chcesz wiedzieć, jak wyleczyć alkoholika z nałogu, ale obawiasz się, że Twój bliski nie zechce współpracować? Nie zrażaj się. Wciąż możesz pomóc członkowi rodziny lub przyjacielowi w potrzebie. W niektórych przypadkach chorego można doprowadzić do ośrodka leczenia uzależnień sądownie. Życie pokazuje jednak, że procedury takie są długotrwałe i nie zawsze skuteczne. Można jednak liczyć na to, że sama wzmianka o takim rozwiązaniu będzie swoistym straszakiem, który zmotywuje chorego do dobrowolnego podjęcia terapii. Skuteczne leczenie alkoholizmu to proces, w którym niezmiernie ważne jest wsparcie rodziny, przyjaciół i terapeutów.

Statystyki dotyczące alkoholizmu

Nie da się ukryć, że po alkohol często sięgają ludzie bardzo młodzi. Ważnym czynnikiem wpływającym na pociąg młodzieży do alkoholu jest naśladownictwo. Jest to jednak inny rodzaj wzorowania się niż w przypadku dzieci.

Niegdyś ten problem dotyczył raczej chłopców, dziś po alkohol coraz częściej sięgają również dziewczęta. Nastolatki naśladują starsze koleżanki i kolegów, rzadziej osoby dorosłe. Bardzo częstym zjawiskiem jest powstawanie młodzieżowych grup, w których alkohol jest motywem przewodnim wszelkich aktywności. Jest to niestety prosta droga do alkoholizmu.

W ostatnich latach zaobserwowano zmianę w typowym portrecie statystycznego alkoholika. Kilkanaście lat temu był to człowiek w wieku 40-50 lat, dysponujący niskim wykształceniem oraz takim samym statusem materialnym i społecznym. Dziś na odwyk od alkoholu zgłaszają się dobrze sytuowani i wykształceni pacjenci.

Ile trwa terapia uzależnień alkoholowych?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu to proces długotrwały. Psychoterapia może trwać kilka miesięcy. Często jednak trzeźwy alkoholik korzysta z pomocy jeszcze przez długie lata po odstawieniu, czasem nawet do końca życia. Grupy wsparcia i spotkania AA pomagają wytrwać w trzeźwości oraz ułatwiają rozwiązywanie pojawiających się problemów bez użycia alkoholu.

Gdzie leczyć alkoholizm? – Terapia Nowe Życie

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień - Terapia Nowe Życie
Wiele osób zastanawia się, jak leczyć alkoholika w domu. Sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Alkoholizm jest podstępną chorobą, często więc niezbędnym narzędziem okazuje się ośrodek dla osób uzależnionych od alkoholu. Jeśli nie wiesz co robić – skontaktuj się z nami. Leczenie uzależnienia od alkoholu jest trudnym zadaniem. Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu całkowitego wyzdrowienia i umożliwienie powrotu do życia bez nałogu. Otrzymane wsparcie pozwoli przetrwać trudny cykl terapii, wrócić do domu i społeczności oraz kontynuować nowe życie wolne od szkodliwych substancji. Liczy się to, aby alkoholik świadomie pozostał trzeźwy do końca życia.

Sprawdź nasze artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook