Co kilkanaście lat opracowuje się i nowelizuje klasyfikację diagnostyczną (spis chorób, zaburzeń i ich objawy – kryteria diagnostyczne). W Europie obowiązuje „spis” tzw IDC 10, choć niebawem zaczniemy korzystać z kolejnej edycji ICD 11. W 2013 r. opublikowano następną po DSM 4 amerykańską piątą edycję klasyfikacji diagnostycznej – DSM 5, z której diagności również korzystają. Ta klasyfikacja rezygnuje z kategorii diagnostycznych „nadużywanie alkoholu”, „uzależnienie od alkoholu” na rzecz nowej kategorii – „zaburzenia związanego z używaniem alkoholu” z podziałem na stopnie ciężkości zaburzenia (łagodne, umiarkowane, ciężkie).

Należy rozpoznać czy występowały następujące objawy w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • spożywanie alkoholu w większych ilościach lub przez dłuższy czas niż zamierzano;
 • uporczywe pragnienie picia alkoholu albo towarzyszące temu nieudane próby ograniczenia lub kontrolowania picia;
 • poświęcanie dużej ilości czasu na aktywności związane ze zdobywaniem alkoholu, piciem i likwidowaniem negatywnych skutków;
 • głód alkoholu lub silna potrzeba picia;
 • nawracające spożywanie alkoholu powodujące zaniedbanie głównych obowiązków w pracy, szkole, czy w domu;
 • spożywanie alkoholu pomimo pomimo ciągłych i nawracających problemów społecznych i interpersonalnych spowodowanych lub pogłębionych przez działanie alkoholu;
 • ograniczanie czy porzucanie z powodu alkoholu ważnych aktywności społecznych, zawodowych, lub rekreacyjnych;
 • powtarzające się spożywanie alkoholu w sytuacjach, w których jest to ryzykowne (np. prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu);
 • spożywanie alkoholu pomimo ciągłych bądź nawracających problemów fizycznych lub psychicznych, prawdopodobnie spowodowanych lub pogłębionych przez działanie alkoholu;
 • ujawnienie się tolerancji na alkohol związanej z potrzebą spożycia istotnie większej ilości alkoholu celem osiągnięcia pożądanego efektu lub z widocznym znacznym zmniejszeniem efektu używania tej samej ilości alkoholu;
 • występowanie charakterystycznych objawów abstynencyjnych spowodowanych przerwaniem picia bądź zredukowaniem alkoholu lub picie alkoholu/przyjmowanie substancji o podobnym działaniu z zamiarem złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych;

Zauważyłeś u siebie te objawy? Koniecznie skonsultuj się z naszymi specjalistami, którzy na co dzień współpracują z pacjentami zmagającymi się z uzależnieniem. Wybierz nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla mieszkańców Łodzi i zyskaj niezbędne wsparcie.

Kryteria oceny ciężkości zaburzenia

 1. łagodne – obecne 2-3 objawy
 2. umiarkowane – 4-5 objawów
 3. ciężkie – 6 lub więcej objawów

Ocena ciężkości oceniana jest na podstawie wywiadu od pacjenta przez specjalistę. Objawy są dość jasno sformułowane, przez co nawet sam pacjent samodzielnie może odnieść się do poszczególnych punktów. Terapię należy podjąć w każdym momencie, nawet wówczas gdy zaburzenie jest w łagodnym stadium.

Autor:  Joanna ZBRÓG – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook