Alkohol jest silną trucizną, która negatywnie wpływa na stan narządów w ludzkim ciele, a także na psychikę. Wywołuje lub przyspiesza wystąpienie wielu chorób i nagłych stanów zagrożenia życia. Jednym ze szczególnie niebezpiecznych skutków alkoholizmu jest zapaść alkoholowa, która może doprowadzić nawet do śmierci uzależnionego. Artykuł ma charakter informacyjny, nie jest pisany przez lekarza, dlatego nie należy traktować go jako poradę medyczną.

Czym jest zapaść alkoholowa?

Zapaść alkoholowa jest to zapaść krążeniowa wywołana przez toksyczne oddziaływanie alkoholu na organizm. Natomiast zapaść krążeniowa to ostra niewydolność krążenia polegająca na zmniejszeniu ilości krwi pompowanej przez serce lub zmniejszeniu stosunku objętości krwi w porównaniu do objętości naczyń krwionośnych. W tej sytuacji znacznie spada ciśnienie krwi, czego konsekwencją jest niedotlenienie mózgu, a także innych organów ludzkiego ciała. Jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna, może doprowadzić do niewydolności narządów, a w najgorszej sytuacji do śmierci.

Zapaść alkoholowa nie musi wystąpić jedynie u osób uzależnionych od alkoholu. Już jednorazowe przyjęcie zbyt dużej dawki alkoholu może do niej doprowadzić. Nigdy nie wiadomo jaka ilość alkoholu okaże się toksyczna. Zależy to od wielu czynników, przykładowo od wieku pacjenta, tempa spożywania alkoholu, czy jego ogólnego stanu zdrowia.

Objawy zapaści alkoholowej

Wystąpienie zapaści krążeniowej poprzedzone jest często przez następujące objawy:

 • duszność,
 • zawroty głowy,
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej,
 • uczucie niepokoju,
 • uczucie zimna,
 • mrowienie w palcach u rąk,
 • nudności i wymioty.

Należy pamiętać, że powyższe objawy mogą, ale nie muszą wystąpić u każdego i są uznawane za sygnał ostrzegawczy. Rzeczywiste objawy zapaści krążeniowej (alkoholowej) są następujące:

 • blada lub sina skóra,
 • pocenie się,
 • częsty i płytki oddech,
 • przyspieszone tętno, słabo wyczuwalne,
 • silne pragnienie,
 • brak sił i zmęczenie,
 • omdlenie,
 • utrata kontaktu z rzeczywistością.

Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia zapaści krążeniowej

Jeżeli zauważymy, że ktoś w naszym otoczeniu ma zapaść alkoholową, należy działać szybko. Od tego może zależeć jego życie i zdrowie.

Jeżeli osoba jest przytomna:

Posadź ją na krześle lub połóż na łóżku, najlepiej z nogami powyżej serca. Przygotuj do picia kawę lub herbatę i obserwuj tętno i zachowanie. Poproś o wzięcie kilku głębokich wdechów. Jeżeli po paru minutach krążenie się nie ustabilizuje, wezwij pogotowie.

Jeżeli osoba jest nieprzytomna:

Niezwłocznie wezwij pogotowie i połóż osobę poziomo na ziemi, z nogami lekko uniesionymi. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia wymiotów, zastosowana powinna być pozycja boczna ustalona.

Leczenie zapaści alkoholowej

Zapaść alkoholowa nie jest jednostką chorobową, dlatego nie ma jednego konkretnego schematu jej leczenia. Leczy się jej skutki i uszkodzenia narządów przez nią spowodowane.

Najważniejszym elementem zdrowienia jest całkowita abstynencja alkoholowa. Po przebyciu zapaści krążeniowej – w trakcie rekonwalescencji, pacjent jest w gorszym stanie zdrowia, dlatego nawet mała dawka alkoholu w tym czasie może spowodować powtórną zapaść. Tylko wygrana z nałogiem i trzeźwe życie ochronią uzależnionego przed zapaścią alkoholową w przyszłości. Warto zgłosić się po pomoc do specjalistów, na przykład do ośrodka odwykowego „Nowe Życie” dla pacjentów z Katowic. Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje zdrowie i życie.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook