Program 12 kroków jest propozycją zdrowienia z uzależnienia Anonimowych Alkoholików. Jeśli człowiek rozważa podjęcie terapii uzależnienia, jest w terapii, po terapii lub w ogóle nie podejmie terapii korzystanie z pomocy AA jest zawsze możliwe, o ile człowiek chce przestać pić alkohol. Podstawowe informacje czym jest wspólnota AA zawiera Preambuła, która brzmi:

Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i innym pomagać w wyzdrowieniu alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestanie picia. Nie ma w AA żadnych składek, ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne składki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakikolwiek sprawach.

Naszym najważniejszym celem jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości.

Początków idei samopomocowej dla alkoholików można doszukiwać się w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Powstanie wspólnoty datuje się na rok 1935 r., którą stworzyli sami uzależnieni. Do dzisiaj ruch AA trwa i rozwija się na całym świcie.
Tekst preambuły sam w sobie jest dość wymowny i określa charakter wspólnoty.

Program 12 Kroków pomaga przestać pić i trwać w abstynencji, ale jest też daje wskazówki jak zdrowieć z uzależnienia, jest propozycją rozwoju duchowego.

Anonimowi Alkoholicy spotykają się na spotkaniach, które nazywamy mitingami. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami drogi do uzależnienia, jak i zdrowienia, często mówią, że „dają świadectwo” Na mitingach dzielą się swoimi smutkami, radościami. Osoby, z dłuższym stażem trzeźwienia wprowadzają nowe osoby do wspólnoty. Osoby uczestniczące nie są zobowiązane do wypowiedzi o sobie, mogą tylko słuchać, wypowiadać się wówczas jeśli poczują potrzebę. Mityng ma osobę prowadzącą, która pilnuje zasad mityngu, planuje organizację spotkania.

We wspólnocie są osoby, które są opiekunami, niosą pomoc osobom, które dołączają do wspólnoty lub doświadczają kryzysów, nazywa się takie osoby „sponsorami”. Grupy lub uczestnicy ze swoimi sponsorami pracują nad swoim problemem w oparciu o Program 12 Kroków. Jest wiele interpretacji, w jaki sposób rozumieć i realizować kroki. Każdy, kto potrzebuje i chce pomocy znajdzie coś dla dla siebie. Na tym właśnie polega fenomen i uniwersalność tego programu, choć zdarza się, że zarzuca mu się, że zbytnio odwołuje się do Boga.

Krok pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem
Ten krok jest uświadomieniem sobie własnego uzależnienia, tego, że jest się chorym człowiekiem. Jednocześnie jest tu mowa, że człowiek przestał panować nad swoim życiem, w wyniku konsekwencji picia.

Krok drugi
Uznaliśmy, że Siła Wyższa od nas samych, może przywrócić nam zdrowie
Ten krok jest stwierdzeniem, że chory człowiek potrzebuje w pomocy z zewnątrz, aby powrócić do równowagi. Jest to zakwestionowanie dotychczasowego swojego funkcjonowania, jako chorobowego.

Krok Trzeci
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy
Jest to stwierdzenie, że są rzeczy i sprawy na które człowiek nie ma wpływu. Jednocześnie człowiek uzależniony będzie uczył się akceptować te ograniczenia.

Krok Czwarty
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny
Jest to wykonanie analizy własnych błędów, słabości w uczciwy sposób.

Krok Piąty
Wyznaliśmy Bogu i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów
Ten Krok mówi o pewnym akcie, otworzenia się przed drugim człowiekiem i powiedzeniu mu o swoich błędach, porażkach, nieumiejętnościach. Jest to swego rodzaju zrzucenia z siebie ciężaru, poczucia winy i wejść na drogę przebaczenia sobie.

Krok Szósty
Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru
Ten krok to deklaracja dalszej pracy nad sobą, nad swoimi wadami, naturą.

Krok Siódmy
Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki
W tym kroku kluczowym pojęciem jest pokora, czyli jest to postawa otwarta, uczciwa do samego siebie i innych, aby poszukiwać sposobu doskonalenia siebie. Człowiek nie trwa w przekonaniu, że zawsze ma rację i wie najlepiej, ale ze spokojem zastanawia się nad sobą i wprowadza zmiany, przy pomocy innych ludzi.

Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się zadośćuczynić im wszystkim
Ten krok mówi o przygotowaniach rozliczenia się z przeszłością, podejmując konkretne działania w relacjach.

Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych
Krok ten jest kontynuacją kroku ósmego, realizacją zaplanowanych działań i przyjęcia ich skutków.

Krok Dziesiąty
Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów
Krok ten uczy bilansu dnia pod kątem własnej odpowiedzialności za swoje wady, ale i zalety.

Krok jedenasty
Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jego spełnienia
Ten krok mówi o pewnej zgodzie na to co życie niesie, szukanie w tym harmonii, spokoju, akceptacji.

Krok dwunasty
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach
Ostatni krok mówi o przejściu pewnej drogi, która przygotowuje i daje siłę do pomagania innym alkoholikom.

Program 12 Kroków wyznacza kierunki i etapy procesu zmiany. Program ten jest na tyle uniwersalny, że ludzie zmagający się z innymi uzależnieniami (narkotyki, zakupy, współuzależnienie, hazard itd.) korzystają z jego skuteczności. Program w swoich elementach zazębia się z psychoterapią. Można powiedzieć, że osoby uzależnione chcąc wyjść z nałogu korzystają zarówno z oddziaływania psychoterapii, jak i pomocy AA i jedno nie wyklucza drugiego.

Autor:  Joanna ZBRÓG – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Chcesz skorzystać z leczenia alkoholizmu i jesteś ze Szczecina? Skorzystaj z oferty naszego ośrodka terapii uzależnień „Nowe Życie”


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook