Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoje życie? Gotowy aby przywrócić zdrowie i życie?

Uzależnienie jest potężne, ale zmiana jest możliwa. Nadal jesteśmy panami naszego losu.

Uzależnienie od leków – leczenie lekomanii

Lekomania – czym jest?

Lekomania to inaczej uzależnienie od leków lub lekozależność. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiele na co dzień przyjmowanych przez nas leków ma silny potencjał uzależniający i w krótkim czasie może doprowadzić do wyniszczającego organizm nałogu.

Niestety, lekozależność może rozwinąć się u każdej osoby, która nieprawidłowo przyjmuje pewne grupy środków farmaceutycznych. Uzależnienie od leków pod wieloma względami przypomina bowiem alkoholizm i narkomanie.

Lekoman odczuwa niezwykle silny przymus zażywania substancji, od której jest uzależniony. Jego myśli i działania koncentrują się wokół zdobywania i przyjmowania leku, na którego tolerancja organizmu systematycznie rośnie.

Lekomani są zmuszeni, podobnie jak osoby uzależnione od narkotyków, przyjmować coraz większe dawki leków, aby w ogóle funkcjonować. W momencie odstawienia substancji uzależniającej doświadczają oni zespołu abstynencyjnego – silnych, negatywnych reakcji organizmu.

Leczenie uzależnienia od leków

Przyczyny uzależnienia od leków

Przyczyny uzależnienia od leków są bardzo złożone. Ustalono, że lekomania często rozwija się jako zaburzenie wtórne do innych zaburzeń psychicznych, np. depresji, zaburzeń lękowych, fobii społecznej czy też zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych lub hipochondrii.

Wpływ na rozwój lekomanii ma także nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych (opiaty, amfetamina, kokaina). Nie bez znaczenia są także czynniki osobowościowe – niska samoocena i niskie poczucie własnej wartości, skłonność do izolowania się od ludzi i zamykania się w sobie.

Niektóre osoby uzależniają się od leków z powodu zbyt dużej dbałości o swoje zdrowie – zażywają więcej lekarstw niż jest to wskazane. Inne osoby wpadają w sidła nałogu przez chęć eksperymentowania z różnymi doznaniami, które pojawiają się po zażyciu leków.

Niestety, osoba uzależniona od leków często bardzo długo nie zdaje sobie sprawy z tego, że doszło u niej do rozwoju nałogu – zwłaszcza, ze leki miały jej przecież pomóc. Prawda jest jednak taka, że w wielu przypadkach prowadzą one do silnego uzależnienia tak samo, jak nadużywanie alkoholu czy narkotyków – konieczne staje się leczenie lekomani.

Leczenie uzależnienia od leków

Jakie środki powodują uzależnienie?

Lekomania, czyli uzależnienie od tabletek, powodowane jest przez wiele różnych środków. Największy potencjał uzależniający mają leki uspokajające i nasenne, przeciwbólowe oraz te, które posiadają działanie euforyzujące.

Do najczęściej wymienianych leków uzależniających zaliczamy:

 • Leki opioidowe

Leki opioidowe są wykorzystywane w leczeniu bólu. Uzależniają zarówno psychicznie, jak i fizycznie. O ile objawy fizycznego uzależnienia od opioidów pojawiają się po dłuższym okresie ich zażywania, o tyle zwiastuny uzależnienia psychicznego można dostrzec już po kilku dniach stosowania. Wiąże się ono również ze wzrostem tolerancji – potrzeba coraz większych dawek leku, by osiągnąć zadowalający pacjenta stan.

Przykładem słabego opioida jest Tramadol. Stosuje się go m.in. przy bólach pooperacyjnych i pourazowych oraz związanych z chorobą nowotworową. Innym opioidem stosowanym w lecznictwie jest Oksykodon. Ma działanie przeciwbólowe i uspokajające.

Niestety, wykorzystywany jako narkotyk Oksykodon wykazuje silne działanie euforyzujące – w konsekwencji bardzo szybko uzależnia. Jego odstawienie powoduje zespół abstynencyjny. W takich przypadkach niezbędne jest już profesjonalne leczenie lekomanii.

 • Benzodiazepiny – leki uspokajające i nasenne

Benzodiazepiny są stosowane przede wszystkim w przypadku leczenia lęku i bezsenności. Niestety, nie mogą być stosowane zbyt długo, ponieważ wykazują silne działanie uzależniające. W krótkim czasie prowadzą do pojawienia się objawów psychicznych i fizycznych nałogu, wzrasta również tolerancja organizmu na ich działanie. Na tym etapie niezbędne staje się już leczenie uzależnienia od leków.

Zbyt gwałtowne odstawienie beznodiazepin powoduje jednak tzw. zjawisko z odbicia. Objawy leczonej benzodiazepinami choroby (np. zaburzeń lękowych czy bezsenności) przybierają na sile. Niezwykle istotne jest więc odstawianie leków nasennych i uspokajających pod ścisłą kontrolą lekarza.

Przykładami beznodiazepin jest alprazolam (zalecany przez okres maksymalnie 12 tygodni) i diazepam – wykorzystywany m.in. w leczeniu objawów nagłego odstawienia alkoholu.

 • Barbiturany – leki nasenne

Barbiturany to nazwa wszystkich pochodnych kwasu barbiturowego. Są stosowane w leczenie bezsenności i padaczki – wykazują bowiem zarówno działanie nasenne, jak i przeciwpadaczkowe.

Niestety, barbiturany mają udowodnione silne działanie uzależniające. Często zamienia się je na bezpieczniejsze benzodiazepiny, które –de facto– również posiadają duży potencjał uzależniający. Lekoman lub lekomanka zażywający barbiturany powinni jak najszybciej rozpocząć leczenie uzależnienia od leków.

W przypadku stosowania barbituranów mamy bowiem do czynienia z szybkim zwrotem tolerancji i pojawieniem się przykrych objawów lekomanii. Nagłe odstawienie tych substancji wiąże się także z zespołem abstynencyjnym.

 • Leki nasenne Z-Drugs

Z-Drugs to niebeznodiazepinowe leki nasenne. Zostały stosunkowo niedawno wprowadzone na rynek – miały nie posiadać potencjału uzależniającego, szybko się jednak okazało, że stosowane w nadmiernych dawkach mają działanie euforyzujące. Podstawowe leki z tej grupy to zolpidem, zopiklon i zaleplon.

Z-Drugs są stosowane podczas terapii bezsenności, która utrudnia lub nawet uniemożliwia pacjentom sprawne funkcjonowanie. Zaleca się ich stosowanie przez ok. 3 tygodnie – dłuższe zażywanie Z-Drugs w krótkim czasie prowadzi do silnego uzależnienia. Pacjenci nie są w stanie samodzielnie zasnąć bez zażycia któregoś ze wskazanej grupy leków. Szybko można u nich zaobserwować objawy lekomani.

Lekami, które również mogą uzależniać są:

 • środki odchudzające,
 • leki hormonalne,
 • suplementy diety,
 • preparaty dopingujące.

 Uzależnienia od leków – objawy

Osoba zażywająca leki przepisane przez lekarza często nie zdaje sobie sprawy, że grozi jej lekomania. Objawy lekomanii nie są jednak oczywiste od samego początku, a później bardzo długo bywają ukrywane przez osoby, które niepostrzeżenie wpadły w lekozależność. Dzieje się tak za sprawą wstydu i nieumiejętności przyznania się – przede wszystkim przed sobą – że stosowanie wybranych leków stało się nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania.

Oto najczęstsze objawy uzależnienia od leków:

 • potrzeba przyjmowania coraz większych dawek leku,
 • przymus zażywania leków pomimo szkodliwego działania,
 • pomimo ustąpienia objawów choroby, przedłużanie terapii,
 • wizyty u różnych lekarz w celu wyłudzenia jak największej liczby recept,
 • zażywanie leków inaczej niż w zaleceniach lekarskich,
 • mieszanie leków o podobnym działaniu w celu spotęgowania efektu,
 • niepokój lub nawet przerażenie związane z kończącymi się lekami,
 • poczucie zobojętnienia i utraty dotychczasowych zainteresowań,
 • pojawienie się zespołu abstynencyjnego.

 Skutki uzależnienia od leków

Uzależnienie od leków jest niezwykle niebezpieczne i może prowadzić, podobnie jak inne uzależnienia, do utraty zdrowia, a nawet życia.

Do dolegliwości, które powoduje lekomania, należą:

 • senność lub bezsenność,
 • mniejsza koordynacja ruchowa,
 • zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją,
 • uszkodzenia różnych organów np. nerek i wątroby,
 • powikłania związane z łączenie różnych leków,
 • przewlekłe uczucie zmęczenia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność oddechowa,
 • otępienie i problemy z myśleniem,
 • możliwość przedawkowania

Niestety, uzależnienie od leków sieje spustoszenie w organizmie i psychice osoby uzależnionej. Lekomani niejednokrotnie pozostają bardzo długo pod silnym wpływem różnych środków, przez co nie są w porę diagnozowali w związku z innymi dolegliwościami. Skutki lekomanii są więc o wiele poważniejsze, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać.

Dopiero odstawienie leków pozwala na oszacowanie zniszczeń, jakie zostały uczynione na skutek nadużywania benzodiazepin, barbituranów lub opioidów.

Zastanawiając się nad skutkami uzależnienia od tabletek, warto pamiętać także o skutkach psychologicznych i społecznych, jakie niesie za sobą lekomania. Skutki społeczno-psychologiczne nadużywania leków nasennych lub uspokajających potrafią doprowadzić do silnych zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Lekomania doprowadza do:

 • utraty kontaktu ze znajomymi i rodziną,
 • izolacji społecznej,
 • zobojętnienia,
 • porzucenia dotychczasowych planów,
 • problemów w pracy i życiu zawodowym,

Warto więc w porę rozpocząć leczenie uzależnienia od leków nasennych lub innych, których przyjmowanie zaczęło nosić znamiona uzależnienia. Zastanawiasz się, jak leczyć lekomanie? Przygotowaliśmy kilka cennych wskazówek dotyczących leczenia uzależnienia lekowego.

 Jak zacząć leczenie lekozależności?

Leczenie lekozależności dzieli się na pewne etapy – każdy z nich jest niezbędny, aby efektownie zacząć zdrowieć z przymusu przyjmowania leków i innych zachowań nałogowych, które towarzyszą lekomanii.

Uświadomienie sobie problemu z nadużywaniem leków

Pierwszym krokiem ku zdrowieniu z uzależnienia od leków jest uświadomienie sobie swojego problemu. Osoby borykające się z nałogiem często nie przyznają się nawet przed sobą do tego, że utraciły kontrolę nad życiem, którym rządzi teraz lekomania. Skutki uzależnienia stają się jednak tak uciążliwe, że lekoman zaczyna dopuszczać do siebie możliwość rozpoczęcia leczenia. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że niemożliwe jest samodzielne rozbrojenie potężnych mechanizmów nałogu.

Motywacja do leczenia lekomanii

Kolejnym krokiem, zaraz po uświadomieniu sobie swojego uzależnienia, jest zbudowanie odpowiedniej motywacji do leczenia. Warto zastanowić się nad osobistymi skutkami, jakie ponosimy przez swoje uzależnienie. Nie bez znaczenia są także nasi znajomi i bliscy, których mniej lub bardziej dotyka nasze uzależnienie od leków.

Często impulsem do podjęcia leczenia lekomanii jest zaniedbywania własnego potomstwa lub widmo rozpadu związku. Niekiedy doświadczanie epizodów depresji i ciągłego lęku staje się także motywacją do zmiany i rozpoczęcia nowego życia – wolnego od przymusu zażywania leków.

Lekoman może pracować nad motywacją do leczenia także  na terapii, np. dochodzącej lub stacjonarnej w ośrodku leczenia lekomanii. Nawet jeśli uzależniony nie jest w pełni zdecydowany na pobyt w całodobowym ośrodku, może skorzystać np. z dziennego oddziału leczenia uzależnień. Tam również jego motywacja do leczenia może znacząco wzrosnąć i sprawić, że zdecyduje się na rozpoczęcie profesjonalnego leczenia lekozależności.

Pierwsze kroki w leczeniu uzależnienia od leków

Pierwszymi krokami w leczeniu uzależnienia od leków jest skierowanie się do miejsc, w którym można otrzymać profesjonalną pomoc. Niezwykle istotna staje się w tym momencie umiejętność proszenia o pomoc – tak trudna dla osób uzależnionych od leków.

Zazwyczaj wstydzą się oni swojego nałogu i ukrywają go. Przełomowe jest więc udanie się na konsultacje z psychiatrą i psychoterapeutą uzależnień oraz szczere przyznanie się do tego, że rozwinęło się uzależnienie od leków. Leczenie w przypadku każdej osoby ustalane jest indywidualnie – należy starannie dopasować oddziaływania farmakologiczne i psychoterapeutyczne do każdego przypadku lekomanii.

Niektóre osoby mogą bowiem potrzebować pomocy w stopniowym odstawieniu przyjmowanych leków, inni wymagać będą przeprowadzenia profesjonalnego detoksu pod opieką lekarza.

Sposoby leczenia lekomanii

Na każdym etapie uzależnienia można rozpocząć jego leczenie – nie inaczej jest z lekomania. Jak leczyć lekozależność? Na sposoby leczenia lekomanii składają się  przede wszystkim oddziaływania terapeutyczne: psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa oraz psychoedukacja pacjenta.

Istotną rolę w leczeniu uzależnienia od leków odgrywają również oddziaływania farmakologiczne i przebywanie pod opieką lekarza psychiatry. Istotne jest całościowe podejście do terapii uzależnienia – tylko wtedy ma ona szansę na powodzenie.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest niezwykle ważna, gdy postanowimy leczyć uzależnienie od leków. Leczenie tego nałogu powinno odbywać się wielotorowo – jednym z istotnych aspektów zdrowienia są indywidualne sesje terapeutyczne z certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień.

Podczas ich trwania uzależniony może dotrzeć do przyczyn swojej lekomanii i wypracować nowe sposoby na radzenie sobie z codziennością. Bardzo ważne jest bowiem nauczenie lekomana lub lekomanki konfrontowania się z rzeczywistością bez konieczności zażywania leków nasennych, uspokajających lub euforyzujących.

Podczas psychoterapii indywidualnej możliwe staje się głębsze poznanie siebie, swoich potrzeb i mechanizmów zachowania. Terapia lekomanii dla wielu uzależnionych okazuje się swoistą drogą do siebie.

Psychoterapia grupowa

Lekomania – terapia grupowa jest kolejnym ważnym filarem leczenia uzależnienia od tabletek. Lekomani często bardzo izolują się od swojego otoczenia i cierpią przez toksyczny wstyd spowodowany swoim nałogiem. Skutecznie hamuje on wszelkie próby otworzenia się przed drugim człowiekiem.

Psychoterapia grupowa pomaga lekomanom przełamać się i zacząć na nowo nawiązywać kontakty społeczne w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze. Grupa terapeutyczna odgrywa więc niezwykle ważną rolę w procesie zdrowienia z uzależnienia od leków.

Psychoedukacja pacjenta

Równocześnie z psychoterapią indywidualną i psychoterapią grupową odbywać się powinna psychoedukacja osoby uzależnionej. Pacjent musi dowiedzieć się, czym dokładnie jest lekomania – objawy uzależnienia oraz jego mechanizmy powinien więc poznawać w toku oddziaływań terapeutycznych. Znajomość „wroga” przyda mu się zwłaszcza w trudniejszych chwilach, z którymi prędzej lub później będzie musiał się zmierzyć.

Przebieg procesu leczenia lekomanii

Proces leczenia lekomanii we wszystkich przypadkach dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta i stopnia zaawansowania jego uzależnienia. Możemy jednak wyróżnić kilka najważniejszych etapów terapii lekozależności.

Detoksykacja

Wielu lekomanów przed rozpoczęciem oddziaływań psychoterapeutycznych wymaga przeprowadzenia detoksykacji, czyli odtrucia lekowego. Polega ono na profesjonalnym oczyszczenia organizmu z toksycznych substancji.

Detoksykacja powinna odbywać się pod opieką lekarzy i psychologa. Nagłe, samodzielne odstawienie nadużywanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Dlatego nawet w profesjonalnych warunkach, przed rozpoczęciem detoksu konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu i gruntowne przebadanie lekomana – dzięki temu możliwe staje się wyeliminowanie ewentualnych powikłań na skutek odstawienia leków.

Opieka psychiatryczna

Wiele osób uzależnionych od leków nasennych lub uspokajających wpadło w nałóg, próbując leczyć inne zaburzenia psychiczne np. depresję lub lęk. W takich przypadkach konieczne staje się pozostawanie lekomana pod ścisłą kontrolą specjalisty zdrowia psychicznego. Oprócz leczenia lekomanii wymaga on bowiem także pomocy w zdrowieniu z zaburzeń depresyjnych lub lękowych.

Psychoterapia

Psychoterapia lekomanii opiera się na różnych formach oddziaływania – może odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej – niekiedy również lekomani decydują się na psychoterapię rodzinną.

Warto wiedzieć, że leczenie uzależnienia opiera się najczęściej na modelu Minnesota. Założenia modelu Minnesota mówią między innymi o całkowitej i dożywotniej abstynencji od substancji zmieniającej świadomość. W myśl tej metody osobę uzależnioną traktuje się z szacunkiem, a jej uzależnienie – jak każdą inną chorobę.

Model Minnesota zakłada także, że w terapii udział mogą brać także członkowie rodziny osoby uzależnionej, a leczenie podtrzymujące powinno odbywać się przez całe życie – bowiem uzależnionym jest się już zawsze.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia od leków?

Leczenie lekomanii jest procesem długim i wymagającym od pacjenta prawdziwego zaangażowania, wytrwałości oraz cierpliwości. Lekoman często podejmuje kilka prób terapii, nim na dobre rozpocznie swój proces zdrowienia. Pamiętajmy, że szkód wyrządzonych przez wieloletnie uzależnienie nie da się naprawić w przeciągu kilku dni czy tygodni.

Całodobowy pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnienia od leków trwa zazwyczaj kilka tygodni. To początek drogi ku nowemu życiu – często poprzedza go detoksykacja i oczyszczenie organizmu. Później następuje okres intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz oswajanie się z nowymi sposobami funkcjonowania „na trzeźwo”.

Uzależniony często stawia wtedy pierwsze kroki jako osoba w pełni odpowiedzialna za siebie i swoje życie. W tym okresie, pozostając w ośrodku, może liczyć na całodobową opiekę ze strony doświadczonej kadry. Po wyjściu z ośrodka zalecane jest kontynuowanie terapii uzależnień w trybie ambulatoryjnym, czyli dochodzącym. Może ona trwać nawet kilka lat.

Warto pamiętać także o możliwości odbycia terapii nawrotowej. Uzależnieni często korzystają z tej opcji, dzięki czemu reagują w porę na nawroty swojej choroby i nie pozwalają się jej na nowo rozwinąć. Leczenie lekomanii jest więc nieustanną pracą nad sobą – wiąże się jednak z ogromną satysfakcją i odzyskaniem swojego życia.

Objawy odstawienia leków – zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów uzależnienia od leków. Pojawia się w momencie, gdy organizm zostaje nagle pozbawiony substancji, od której jest uzależniony. Objawami zespołu abstynencyjnego są:

 • bóle mięśni i bóle głowy,
 • drżenie mięśni,
 • zawroty głowy,
 • rozkojarzenie,
 • problemy ze snem,
 • wysoka drażliwość,
 • wysoki poziom niepokoju i lęku,
 • objawy depresji,
 • omdlenia,
 • napady drgawkowe,
 • halucynacje, urojenia i omamy.

Objawy zespołu abstynencyjnego w przypadku lekomanii pojawiają się ok. 10-48 godzin po odstawieniu leku. Często powodują tak silne pogorszenie stanu psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej, że sięga ona po kolejną dawkę leków, zapominając o swoich wcześniejszych postanowieniach.

Zespół abstynencyjny w przypadku lekomanii można jednak przetrwać z pomocą profesjonalistów. Pomogą Ci oni uporać się z przykrymi objawami, zadbają także o Twoje zdrowie, które z powodu silnego szoku spowodowanego odstawieniem leków, może być zagrożone.

Dlaczego warto skorzystać z naszego ośrodka?

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień – w tym lekomanii – znajduje się w Wapnicy. Dojedziesz do nas z większości dużych miast, możemy również odebrać Cię z dworca w Reczu, Choszcznie, Stargardzie lub z portu lotniczego w Goleniowie.

Pewnie zastanawiasz się jednak, dlaczego właściwie miałabyś/miałbyś skorzystać z naszego ośrodka? Misją miejsca, które stworzyliśmy, jest pomoc osobom, którym życie wymknęło się z rąk, ale którzy pomimo obaw, zebrali się na odwagę i poprosili nas o pomoc.

Ośrodek „Nowe Życie” to nie tylko rodzinna, spokojna i wspierająca atmosfera, ale także profesjonalne oddziaływania terapeutyczne i doświadczona w pracy z uzależnionymi, kadra. W naszym ośrodku zorganizowaliśmy wszystko tak, by móc pomagać lekomanom, narkomanom, alkoholikom i hazardzistom. Wierzymy w ludzi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, ale postanowili dać sobie jeszcze jedną szansą.

Podczas pobytu w ośrodku „Nowe Życie”:

 • przeprowadzimy Cię przez profesjonalny detoks lekowy,
 • będziesz uczęszczać na terapię indywidualną oraz grupową,
 • nie zabraknie Ci pysznych, domowych posiłków i w pełni akceptujących Cię ludzi,
 • umożliwimy Ci wiele sposobów na spędzanie czasu wolnego,
 • w razie potrzeby otrzymasz zwolnienie lekarskie na czas terapii,
 • rozłożymy Twoją płatność na dogodne raty.

Pamiętaj, że uzależnienie od leków nie jest końcem Twojego życia. Nie musisz poddawać się nałogowi, który systematycznie wyniszcza Twój organizm i Twoją psychikę – wiemy, jak wiele szczęśliwych chwil możesz jeszcze przeżyć. Dlatego pozwól sobie pomóc, sprawdź naszą ofertę i jeszcze dziś wykonaj do nas jeden telefon, od którego rozpocznie się Twoje Nowe Życie.

Sprawdź nasze artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook