Często otrzymujemy pytania o to jak leczyć uzależnienie, od czego zacząć, gdzie pójść, do kogo się zwrócić o pomoc. Spróbujemy tutaj odpowiedzieć na te pytania, rozpoczynając od omówienia leczenia alkoholizmu. W Polsce jest dość dobre zaplecze do leczenia alkoholizmu, tzn. mamy wybór miejsc i form, dostępnych zarówno prywatnie, jak i państwowo.

jak leczyć alkoholizm

Jeśli chodzi o leczenie prywatne, to można korzystać ze spotkań z terapeutą (trzeba pamiętać, żeby szukać terapeuty uzależnień, nie psychologa czy psychoterapeuty) – najpierw indywidualnie , a potem również grupowo. Podstawowa terapia uzależnień powinna odbywać się w grupie, wśród innych z podobnym problemem, ponieważ to daje najlepsze rezultaty. Korzystnie jest wziąć udział w leczeniu w całodobowym ośrodku uzależnień. Dobrze jest sprawdzić wybrany ośrodek pod kątem legalności oraz zatrudnionej kadry. Podczas przyjmowania na oddział odbywa się rozmowa z lekarzem. Terapia w ośrodku trwa co najmniej 28 dni, bierze się udział w spotkaniach grupowych oraz indywidualnych rozmowach z terapeutą. Praktycznie leczenie alkoholizmu i innych uzależnień polega na terapii.

Pomożemy Ci w prywatnym ośrodku terapii uzależnień Nowe Życie w Wapnicy dedykującemu swoją ofertę osobom poszukującym detoksu alkoholowego w województwie zachodniopomorskim.
jak leczyć alkoholizm

Należy tu wspomnieć, że alkoholizm jest chorobą, którą nazywają nieuleczalną, co oznacza, że mało prawdopodobne jest aby alkoholik wyzdrowiał i nawet po długim okresie niepicia mógł napić się w sposób zdrowy, kontrolowany. Leczenie więc polega na prowadzeniu do trwałego utrzymywania abstynencji wraz z poprawą jakości życia, by mieć z niego satysfakcję i zadowolenie. W naszym Ośrodku zajmujemy się tym, by doprowadzić do stanu poprawy oraz przygotowania do życia na trzeźwo po powrocie do domu.

Autor:  Joanna LIDA – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook