Człowiek ma do czynienia z alkoholem na różne sposoby. Oto pięć typowych ich form.

Pięć form stykania się człowieka z alkoholem:

  • abstynencja
  • picie względnie bezpieczne
  • picie ryzykowne
  • picie szkodliwe
  • picie przymusowe w sytuacji uzależnienia

Abstynencja to styl życia reprezentowany przez około 10 procent Polaków, wybór z różnych powodów, w tym również osoby uzależnione od alkoholu, które chcą zdrowieć z uzależnienia.

Postawa najbardziej polecana, o ile ktoś podejmuje ją dobrowolnie i przeżywa konstruktywnie.

Picie względnie bezpieczne – pijący uwzględnia ilość, czas, miejsce i okoliczności picia. Stosuje się do reguł naukowych. Przestrzega przepisów prawa, zasad życia społecznego. Używa alkoholu raczej symbolicznie, rzadko.

Picie ryzykowne – brak kompetencji w posługiwaniu się alkoholem. Pijący nie bierze pod uwagę okoliczności. Pije przekraczając wyraźnie barierę nietrzeźwości – upija się, nie troszcząc się o ewentualne skutki swojego zmienionego stanu psychofizycznego. Naraża się na nieoczekiwane wydarzenia, kompromitacje, wypadki, nawet zatrucie alkoholem. Pomiędzy epizodami opilstwa może nawet rzadko korzystać z alkoholu.

Picie szkodliwe polega na systematycznym nadużywaniu alkoholu, przekraczaniu miary ilościowej. Pijący w sposób systematyczny doznaje strat, szczególnie zdrowotnych, choć jego psychika skutecznie broni się przed uznaniem tego faktu. Pojawia się wiele szkód społecznych, zdrowotnych i wielorakie zaburzenia.

Picie przymusowe charakteryzuje osoby uzależnione. W różnych fazach choroby ma rozmaity charakter. Cechą zasadniczą jest postępujący brak kontroli, do niemal jej zaniku. Picie zatrzymuje się samo po ciągach alkoholowych lub staje się stałym zachowaniem umożliwiającym funkcjonowanie, ale jednocześnie stale niszczącym organizm od strony psychicznej i fizycznej, jak i otoczenie chorego.

Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”

Autor:  Joanna ZBRÓG – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook