Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoje życie? Gotowy aby przywrócić zdrowie i życie?

Uzależnienie jest potężne, ale zmiana jest możliwa. Nadal jesteśmy panami naszego losu.

Kadra

Zespół terapeutyczny współpracuje z superwizorem rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Anna FUSIK

Anna Kołda
Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Uzależnień, nr SP/0369/2009)

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, tytuł magistra terapii pedagogicznej. Z osobami uzależnionymi pracuje od kilkunastu lat.

 • Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w oddziale odwykowo-psychiatrycznym dla osób uzależnionych zarówno od narkotyków, jak od alkoholu, również ze współistniejącą chorobą psychiczną.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej w trybie stacjonarnym oraz w warunkach ambulatoryjnych, w poradni leczenia uzależnień, w punktach konsultacyjnych.
 • Wieloletnia praca terapeutyczna w zakresie terapii oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Szkolenia, konferencje, kursy:

 • Udział w warsztatach z zakresu zastosowania dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi.
 • Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu uzależnień oraz psychiatrii w Polsce oraz zagranicą – Oxford, Praga.
 • Udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach w zakresie diagnozy oraz terapii uzależnień behawioralnych.
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania terapii schematu w pracy z osobami uzależnionymi oraz wykorzystania psychodramy w terapii uzależnień.
 • Udział w konferencji szkoleniowej oraz szkoleniu w zakresie zaburzeń afektywno dwubiegunowych oraz zaburzeń psychotycznych – diagnoza i terapia.
 • Uczestniczka szkolenia z zakresu podstaw diagnozy i terapii osób po przebytej traumie psychicznej.
 • Korzysta z form arteterapii – ukończony kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
 • Kurs pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach oraz podstaw opieki medycznej nad osobą chorą i niepełnosprawną.

mgr Artur Fusik

Artur Fusik

Mgr pedagogiki, licencjat pedagogika resocjalizacyjna. Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, nr SP/1780/2020). Ukończone Studium Dialogu Motywującego, prowadzone przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, obecnie w trakcie certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Ukończone szkolenie uprawniające do prowadzenia treningu zastępowania agresji, metodą ART.

Od ponad 20 lat pracuję z osobami, którym samodzielnie trudno dokonać zmiany, w różnych obszarach życia. Zajmuję się osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz od czynności, wchodzącymi w konflikt z prawem, mającymi trudności w obszarze radzenia sobie z emocjami, agresją, czy mającymi problem z podjęciem decyzji w dokonaniu zmian życiowych.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych oraz uczestnicząc w stażach klinicznych w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Oddział z Podwójną Diagnozą „Familia” w Gliwicach oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej w gabinecie prywatnym, jak również online.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Do współpracy zapraszam osoby zmagające się:

 • z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnieniem od czynności,
 • DDA,
 • rodziny osób uzależnionych,
 • osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia ważnych zmian w życiu,
 • osoby, które nie radzą sobie z emocjami (agresja).

mgr Magdalena Kotyza

Artur Fusik

Jestem psychodynamiczną psychoterapeutką i superwizorką rekomendowaną przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przyjmuję w Warszawie. Mój gabinet mieści się w Śródmieściu, przy ulicy Flory 1/8. Pracuję psychoterapeutycznie od 1998 roku. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizuję pracę terapeutów. Jestem prezeską Fundacji Dobrostanu Ogólnego. Fundacja prowadzi działania na rzecz psychoterapeutów w postaci szkoleń, superwizji i seminariów.

Przez dwanaście lat (2004 -2016) kierowałam oddziałem w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku (publicznej placówce służby zdrowia). Organizowałam i prowadziłam szkolenia przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty uzależnień. W latach 2010 – 2021 współpracowałam z Laboratorium Psychoedukacji. Od 2015 do 2022 byłam członkinią Komisji Etyki działającej przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Uzależnienia, Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Podstawowe informacje o moim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

 • Superwizorka Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Psychoterapeutka – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie Studium Psychoterapii; Studium Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji
 • Specjalistka terapii uzależnień – Certyfikat Ministra Zdrowia nr SP/0027/2005;
 • Szkolenie Wizytatorów Akredytacyjnych stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień;
 • Kurs Psychologii Klinicznej – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Certyfikat Trenera profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – wydany przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum;
 • Podyplomowe Dwusemestralne Studium Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski, Katedra Psychiatrii AM w Łodzi, Polski Komitet INSEA)
 • Pedagog – studia magisterskie Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia Magdaleny Kotyzy.

 

 

lekarz medycyny Kamil Bobrowski

Ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na kierunku lekarskim. W trakcie studiów aktywny członek Koła Naukowego Psychiatrii Biologicznej i Psychologicznego Koła Naukowego.

Aktualnie w trakcie kursu Terapii Behawioralno-Poznawczej certyfikowanej przez PTTBP, w szkole Psychoterapii Crescentia z Warszawy.

Na stałe zatrudniony w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Pracuje z pacjentami o pełnym przekroju zaburzeń psychicznych: zaburzeń nerwicowych, afektywnych, psychotycznych, organicznych i uzależnień.

Ukończył staż kliniczny z dziedziny uzależnień w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Posiada doświadczenie w leczeniu o charakterze interwencyjnym, farmakoterapii powikłań uzależnień, oraz współpracy z pacjentami w duchu terapeutycznym.

WSPÓŁPRACUJEMY:

Mgr Julita Szkudlarek

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, właścicielka Centrum Psychoterapii Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą.

Z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami pracuję od 14 lat w różnej formie: punktach konsultacyjnych, poradni, projektach (utworzyłam i prowadziłam fundację ,,Alternatywa” gdzie wprowadzałam w życie swoje projekty – grupy wsparcia dla osób powracających z terapii stacjonarnej, grupy terapeutyczne dla współuzależnionych kobiet, grupy wsparcia dla rodziców uzależnionej młodzieży).Warsztat pracy doskonalę na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

Studia magisterskie: Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny – socjologia

Studia podyplomowe:

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Specjalista Terapii Uzależnień (studia kwalifikacyjne – akredytowane przez Kra-jowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii)
 • Specjalistyczne 3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu
 • certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0842/2013

Kursy i szkolenia:

 • BUSINESS COMMUNICATION GROUP SP. Z O.O. szkolenie „Nie pozwól się okłamywać. Sztuka demaskowania kłamstwa.”(2007)
 • OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI, Kraków – „Zadania i kompetencje komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”(2007)
 • TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII „Praca z osobą uzależ-nioną”(2007)
 • CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM „Dojrzali konsumenci narkotyków” Kraków 2010
 • Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Stawka większa niż ….życie – 3 bis – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień” – podnoszenie kwalifikacji w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pra-coholizmu.
  Bielsko – Biała 2013
 • „Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych” (280h pracy warsztatowej)- szkolenie specjalistycz-ne doskonalące warsztat pracy dla specjalistów psychoterapii uzależnień. Poznań 2015/2016
 • Specjalistyczne szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień”. (67 h pracy warsztatowej) – uzależnienie od sek-su, hiperseksualność, pracoholizm, hazard, uzależnienie od nowych technologii. Poznań 2016
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia indywidualnej terapii dla użytkowni-ków konopii – CANDIS Warszawa 2016
 • „Terapia osób uzaleznionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” – superwizja – prowadzący Slawomir Jakima, Ewa Małachowska, Jozef Leśniak, październik 2017
 • „Szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Lubiszyn, październik 2017
 • „Praktyka diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA” (22h warsztatowe) – Siedlec, luty 2018
 • „Wprowadzenie do terapii schematów” (20h warsztatowych)- szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie Terapii Schematów – Toruń 2018
 • „Dialog Motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używajacych narkotyków” (30h) prowadzenie Tom Barth, Warszawa 2018
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” (20h), Toruń, listopad 2018
 • „Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”(64h warsztatowo-wykładowe) ,Warszawa, sierpień-grudzień 2019
 • „Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” (120h warsztatowych), Poznań 2019

Jestem uprawniona do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, środków psychotropowych lub środków zastępczych na zlecenie sądu lub prokuratury (ewidencja specjalistów – Ministerstwo Sprawiedliwości)

Mgr Anna Borkowska

Ania Borkowska
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog i pasjonatka twórczej prostoty.

Swoją drogę kształcenia zaczęła od studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: resocjalizacja, profilaktyka i interwencja kryzysowa). Dalszy rozwój realizowała w Studium Psychoterapii Uzależnień (szkolenie akredytowane przez PARPA) w Łodzi. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr. 1975) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualnie pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi – indywidualnie oraz w grupach.

W pracy skupiam się przede wszystkim na tworzeniu partnerskiej relacji opartej na uważności, autentyczności, szacunku i akceptacji zwracając szczególną uwagę na rozbudowanie sfery emocjonalnej.

Ceniona za ciekawość i umiejętność całościowego pojmowania funkcjonowania drugiego człowieka, otwartość umysłu, i tzw. ludzką twarz.

Mgr Agata Hankus

Agata Hankus
Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień w trakcie certyfikacji (PARPA).

 • Ukończyłam studia humanistyczne i jestem magistrem resocjalizacji.
 • Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, a także szkolenie z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, szkolenie z psychoterapii DDA z zaburzeniami osobowości, trening uważności (mindfulness) – jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniach.
 • Biorę udział w licznych projektach szkoleniowych w Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie.
 • Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem w pracy psychoterapeutycznej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2009 roku współpracując z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Goleniowie, gdzie prowadzę obecnie grupę terapeutyczną oraz terapię indywidualną.
 • W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień, a także dbam o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji.
 • Od 19 lat śpiewam w chórze kameralnym i jestem członkiem stowarzyszenia wspierającego lokalną kulturę.
 • Prywatnie jestem mężatką, mam dwoje dzieci i psa.
Facebook