Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoje życie? Gotowy aby przywrócić zdrowie i życie?

Uzależnienie jest potężne, ale zmiana jest możliwa. Nadal jesteśmy panami naszego losu.

Kadra

Zespół terapeutyczny współpracuje z superwizorem rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

mgr Joanna Lida

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1721). Kierownik ds merytorycznych, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, mediator sądowy. Pedagog, ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szczecin). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami (stacjonarny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinie). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także spotkania z rodzinami i warsztaty rozwojowe różnego rodzaju. Jest również psychoterapetą systemowym (terapia indywidualna i rodzinna) w procesie certyfikowania.

Ukończyła wszystkie etapy szkoleń rekomendowanych przez PARPę (Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) dla terapeutów uzależnień, tj. Studium Umiejętności Psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze), Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie), staż kliniczny (Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień), superwizja terapii uzależnień (mgr B.Maciek-Haściło). Poddawała się regularnej superwizji przez lata pracy na Oddziale (mgr B.Ratajczak).

Ukończyła również szkolenia w zakresie pomocy osobom współuzależnionym oraz z nurtu uzależnień behawioralnych (np. Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Polsko-Niemieckim Instytutcie Terapii Uzależnień, Współuzależnienie – klinika i terapia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie).

Kształciła się również w zakresie seksualności, ukończyła następujące szkolenia: Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu (Krakowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień), Kurs Edukatorów Seksualnych” (Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna, Gdynia), Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ (Pracownia Psychologiczna Ja-Ty, Warszawa), Terapia i pomoc dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+ (Monar, Warszawa). Szkoliła się również w pracy z osobami nadużywającymi jedzenia: szkolenie Psychoterapia jedzących za dużo (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków), kurs z zakresu żywienia człowieka i dietetyki (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin) oraz Jak poradzić sobie z nadwagą (jw.)

Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną oraz warsztaty rozwoju osobistego w prywatnym gabinecie w centrum Szczecina, gdzie założyła Pracownię Psychorozwoju i Wsparcia „Horyzonty”.

Jak sama mówi „Każdy człowiek ma swoją opowieść, swoją zagadkę i swoją drogę, zanim znajdzie wyjście z labiryntu i poczuje się wolny. Towarzyszenie w tej drodze, bycie przez jakiś jej etap przewodnikiem – to wielka przygoda, odpowiedzialność i zaszczyt”.

Anna Kołda

Certyfikaty [zobacz]

Anna Kołda
Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Uzależnień, nr SP/0369/2009)

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, tytuł magistra terapii pedagogicznej. Z osobami uzależnionymi pracuje od kilkunastu lat.

 • Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w oddziale odwykowo-psychiatrycznym dla osób uzależnionych zarówno od narkotyków, jak od alkoholu, również ze współistniejącą chorobą psychiczną.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej w trybie stacjonarnym oraz w warunkach ambulatoryjnych, w poradni leczenia uzależnień, w punktach konsultacyjnych.
 • Wieloletnia praca terapeutyczna w zakresie terapii oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Szkolenia, konferencje, kursy:

 • Udział w warsztatach z zakresu zastosowania dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi.
 • Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu uzależnień oraz psychiatrii w Polsce oraz zagranicą – Oxford, Praga.
 • Udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach w zakresie diagnozy oraz terapii uzależnień behawioralnych.
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania terapii schematu w pracy z osobami uzależnionymi oraz wykorzystania psychodramy w terapii uzależnień.
 • Udział w konferencji szkoleniowej oraz szkoleniu w zakresie zaburzeń afektywno dwubiegunowych oraz zaburzeń psychotycznych – diagnoza i terapia.
 • Uczestniczka szkolenia z zakresu podstaw diagnozy i terapii osób po przebytej traumie psychicznej.
 • Korzysta z form arteterapii – ukończony kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
 • Kurs pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach oraz podstaw opieki medycznej nad osobą chorą i niepełnosprawną.

Artur Fusik

Artur Fusik

Mgr pedagogiki, licencjat pedagogika resocjalizacyjna. Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, nr SP/1780/2020). Ukończone Studium Dialogu Motywującego, prowadzone przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, obecnie w trakcie certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Ukończone szkolenie uprawniające do prowadzenia treningu zastępowania agresji, metodą ART.

Od ponad 20 lat pracuję z osobami, którym samodzielnie trudno dokonać zmiany, w różnych obszarach życia. Zajmuję się osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz od czynności, wchodzącymi w konflikt z prawem, mającymi trudności w obszarze radzenia sobie z emocjami, agresją, czy mającymi problem z podjęciem decyzji w dokonaniu zmian życiowych.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych oraz uczestnicząc w stażach klinicznych w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Oddział z Podwójną Diagnozą „Familia” w Gliwicach oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej w gabinecie prywatnym, jak również online.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Do współpracy zapraszam osoby zmagające się:

 • z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnieniem od czynności,
 • DDA,
 • rodziny osób uzależnionych,
 • osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia ważnych zmian w życiu,
 • osoby, które nie radzą sobie z emocjami (agresja).

mgr Joanna Zbróg

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1319).

Z pierwotnego wykształcenia socjolog (Uniwersytet Szczeciński). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami (lata pracy w stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnień w Szczecinie). Ukończyła pełen cykl szkoleń wymaganych przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla terapeutów uzależnień: Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie), Studium Terapii Uzależnień (Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Broku), staż kliniczny (Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień), superwizja terapii uzależnień (mgr B. Ratajczak). Swoją pracę na Oddziale poddawała regularnej superwizji. Ukończyła również szkolenie z uzależnień behawioralnych (w tym hazardu).

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także spotkania z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych. Z powodzeniem i pasją prowadzi warsztaty rozwoju osobistego w przeróżnych dziedzinach (praca z emocjami, komunikacja, poczucie własnej wartości, role życiowe, relacje z innymi itd.), gdzie wykorzystuje nie tylko profesjonalizm zawodowy, ale również bogate doświadczenie życiowe. Od lat wspomaga również osoby w bardzo trudnych sytuacjach życiowych pracując w ośrodkach dla osób bezdomnych. Chętnie bierze udział w szkoleniach rozwijających umiejętności zawodowe.

O swojej pracy mówi: „obserwuję życie i jego przejawy, słucham uważnie pacjentów, by w pomaganiu łączyć profesjonalną wiedzę z praktyką życiową”.

lekarz medycyny Kamil Bobrowski

Ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na kierunku lekarskim. W trakcie studiów aktywny członek Koła Naukowego Psychiatrii Biologicznej i Psychologicznego Koła Naukowego.

Aktualnie w trakcie kursu Terapii Behawioralno-Poznawczej certyfikowanej przez PTTBP, w szkole Psychoterapii Crescentia z Warszawy.

Na stałe zatrudniony w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Pracuje z pacjentami o pełnym przekroju zaburzeń psychicznych: zaburzeń nerwicowych, afektywnych, psychotycznych, organicznych i uzależnień.

Ukończył staż kliniczny z dziedziny uzależnień w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Posiada doświadczenie w leczeniu o charakterze interwencyjnym, farmakoterapii powikłań uzależnień, oraz współpracy z pacjentami w duchu terapeutycznym.

Mgr Julita Szkudlarek

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, właścicielka Centrum Psychoterapii Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą.

Z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami pracuję od 14 lat w różnej formie: punktach konsultacyjnych, poradni, projektach (utworzyłam i prowadziłam fundację ,,Alternatywa” gdzie wprowadzałam w życie swoje projekty – grupy wsparcia dla osób powracających z terapii stacjonarnej, grupy terapeutyczne dla współuzależnionych kobiet, grupy wsparcia dla rodziców uzależnionej młodzieży).Warsztat pracy doskonalę na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

Studia magisterskie: Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny – socjologia

Studia podyplomowe:

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Specjalista Terapii Uzależnień (studia kwalifikacyjne – akredytowane przez Kra-jowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii)
 • Specjalistyczne 3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu
 • certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0842/2013

Kursy i szkolenia:

 • BUSINESS COMMUNICATION GROUP SP. Z O.O. szkolenie „Nie pozwól się okłamywać. Sztuka demaskowania kłamstwa.”(2007)
 • OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI, Kraków – „Zadania i kompetencje komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”(2007)
 • TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII „Praca z osobą uzależ-nioną”(2007)
 • CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM „Dojrzali konsumenci narkotyków” Kraków 2010
 • Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Stawka większa niż ….życie – 3 bis – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień” – podnoszenie kwalifikacji w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pra-coholizmu.
  Bielsko – Biała 2013
 • „Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych” (280h pracy warsztatowej)- szkolenie specjalistycz-ne doskonalące warsztat pracy dla specjalistów psychoterapii uzależnień. Poznań 2015/2016
 • Specjalistyczne szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień”. (67 h pracy warsztatowej) – uzależnienie od sek-su, hiperseksualność, pracoholizm, hazard, uzależnienie od nowych technologii. Poznań 2016
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia indywidualnej terapii dla użytkowni-ków konopii – CANDIS Warszawa 2016
 • „Terapia osób uzaleznionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” – superwizja – prowadzący Slawomir Jakima, Ewa Małachowska, Jozef Leśniak, październik 2017
 • „Szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Lubiszyn, październik 2017
 • „Praktyka diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA” (22h warsztatowe) – Siedlec, luty 2018
 • „Wprowadzenie do terapii schematów” (20h warsztatowych)- szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie Terapii Schematów – Toruń 2018
 • „Dialog Motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używajacych narkotyków” (30h) prowadzenie Tom Barth, Warszawa 2018
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” (20h), Toruń, listopad 2018
 • „Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”(64h warsztatowo-wykładowe) ,Warszawa, sierpień-grudzień 2019
 • „Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” (120h warsztatowych), Poznań 2019

Jestem uprawniona do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, środków psychotropowych lub środków zastępczych na zlecenie sądu lub prokuratury (ewidencja specjalistów – Ministerstwo Sprawiedliwości)

Mgr Anna Borkowska

Ania Borkowska
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog i pasjonatka twórczej prostoty.

Swoją drogę kształcenia zaczęła od studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: resocjalizacja, profilaktyka i interwencja kryzysowa). Dalszy rozwój realizowała w Studium Psychoterapii Uzależnień (szkolenie akredytowane przez PARPA) w Łodzi. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr. 1975) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualnie pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi – indywidualnie oraz w grupach.

W pracy skupiam się przede wszystkim na tworzeniu partnerskiej relacji opartej na uważności, autentyczności, szacunku i akceptacji zwracając szczególną uwagę na rozbudowanie sfery emocjonalnej.

Ceniona za ciekawość i umiejętność całościowego pojmowania funkcjonowania drugiego człowieka, otwartość umysłu, i tzw. ludzką twarz.

Mgr Agata Hankus

Agata Hankus
Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień w trakcie certyfikacji (PARPA).

 • Ukończyłam studia humanistyczne i jestem magistrem resocjalizacji.
 • Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, a także szkolenie z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, szkolenie z psychoterapii DDA z zaburzeniami osobowości, trening uważności (mindfulness) – jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniach.
 • Biorę udział w licznych projektach szkoleniowych w Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie.
 • Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem w pracy psychoterapeutycznej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2009 roku współpracując z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Goleniowie, gdzie prowadzę obecnie grupę terapeutyczną oraz terapię indywidualną.
 • W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień, a także dbam o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji.
 • Od 19 lat śpiewam w chórze kameralnym i jestem członkiem stowarzyszenia wspierającego lokalną kulturę.
 • Prywatnie jestem mężatką, mam dwoje dzieci i psa.
Facebook