Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoje życie? Gotowy aby przywrócić zdrowie i życie?

Uzależnienie jest potężne, ale zmiana jest możliwa. Nadal jesteśmy panami naszego losu.

Leczenie uzależnienia od narkotyków – leczenie narkomanii

Szkodliwość substancji niedozwolonych jest faktem powszechnie znanym. Mimo to, wiele osób chcąc przypodobać się rówieśnikom lub spróbować narkotyków z ciekawości, sięga po rozmaite środki psychoaktywne. To już bliski krok do uzależnienia. Chwilowa przyjemność wiąże się z nieodwracalnymi uszkodzeniami, które obejmują zarówno organizm, jak i psychikę człowieka. Prowadzony przez nas ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie” powstał z myślą o wszystkich osobach, które na co dzień zmagają się z uzależnieniami i potrzebują specjalistycznej pomocy.

Narkomania – czym jest?

Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo) to potoczne określenie uzależnienia od narkotyków. Choroba ta w takim samym stopniu dotyczy funkcjonowania fizycznego, jak i psychicznego człowieka. Jest także dużym problemem społecznym.

Osoba uzależniona odczuwa silny przymus psychiczny ciągłego przyjmowania narkotyku pomimo negatywnych konsekwencji, których przez to doświadcza. Natomiast w momencie, gdy w jej organizmie spada poziom substancji odurzającej, doświadcza bardzo nieprzyjemnych objawów odstawiennych. Przyjmuje więc kolejną dawkę narkotyku i szybko wpada w błędne koło uzależnienia.

Narkomania jest chorobą, która wymaga profesjonalnego leczenia. Często ostatnią deską ratunki okazuje się ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków, który pomaga nie tylko uporać się z zespołem abstynencyjnym, ale przede wszystkim umożliwia rozpoczęcie trzeźwego życia we wspierającym i akceptującym chorego otoczeniu.

Uzależnienie od narkotyków – przyczyny

Przyczyny uzależnienia od narkotyków są bardzo złożone. Niemożliwe jest wskazanie jednego, głównego powodu, przez który osoba zdrowa staje się (fizycznym i psychicznym) niewolnikiem substancji odurzającej, której pomóc może tylko profesjonalne leczenie uzależnienia narkotykowego.

Na genezę tej choroby mają wpływ różnorodne czynniki – od środowiskowych, rodzinnych i psychologicznych, po genetyczne i osobowościowe. U każdego uzależnionego występują one w różnej konfiguracji i zestawieniu.

Właśnie dlatego każdy przypadek uzależnienia od narkotyków jest kwestią indywidualną i wymaga uważnego przyjrzenia się wydarzeniom, które doprowadziły do pierwszego zażycia narkotyku. Tylko dokładne prześledzenie drogi, którą pokonał uzależniony, nim całkowicie stracił kontrolę nad przyjmowaną substancją, jest w stanie rozwikłać zagadkę dotyczącą przyczyny jego uzależnienia.

Czynniki środowiskowe i rodzinne jako przyczyny uzależnienia

Środowisko (w tym środowisko rodzinne) potrafi silnie oddziaływać na młodego człowieka, który pod jego wpływem często podejmuje zarówno wartościowe, jak i bardzo destrukcyjne działania. Do tych ostatnich należy m.in. lekkomyślna decyzja o sięgnięciu po narkotyk.

Zazwyczaj wiąże się ona ze strachem przed odrzuceniem ze strony rówieśników lub wynika z czystej ciekawości. Istotną rolę w genezie uzależnienia od narkotyków odgrywa nuda oraz poczucie bezsensu – zwłaszcza u osób dopiero wkraczających w dorosłość.

Środowisko przyzwalające lub nawet pochwalające zażywanie narkotyków jest jedną z istotnych przyczyn rozwoju uzależnienia. Budzi ono chęć zaimponowania znajomym. Niestety, otaczanie się osobami używającymi substancji odurzających sprawia, że narkomania wydaje się być zupełnie normalnym zjawiskiem.

Ucieczka w narkotyki często pojawia się właśnie w odpowiedzi na doświadczanie przeróżnych problemów rodzinnych.

Czynniki psychologiczne i osobowościowe jako przyczyny uzależnienia

Równie istotne, co czynniki środowiskowe, są czynniki psychologiczne i osobowościowe. Przyczyn uzależnienia można dopatrywać się w pewnym charakterystycznym zestawie cech. W narkomanie bardzo często wpadają osoby:

 • O niskim poczuciu własnej wartości
 • Nieśmiałe, zalęknione i zamknięte w sobie
 • Niepewne siebie i swoich kompetencji oraz umiejętności
 • Pragnące akceptacji i aprobaty grupy
 • Impulsywne i niedojrzałe emocjonalnie
 • Pragnące natychmiastowej gratyfikacji (nagrody)
 • Odczuwające tzw. pustkę emocjonalną

Predyspozycje osobowościowe odgrywają ważną rolę w genezie uzależnienia, pamiętajmy jednak, że stanowią one przede wszystkim czynniki ryzyka – uzależnienie wcale nie musi się rozwinąć u osób np. introwertycznych czy impulsywnych.

Dopiero splot różnych doświadczeń oraz sprzyjających okoliczności może sprawić, że osoby takie sięgną po środki psychoaktywne i uzależnią się od ich stosowania. Oprócz wymienionych wyżej czynników psychologicznych i środowiskowych często u osób uzależnionych obserwowane są również uwarunkowania genetyczne.

Czynniki biologiczne i genetyczne jako przyczyny uzależnienia

Uzależnienie od narkotyków czy alkoholu nie jest dziedziczne. Do dziś nie wyróżniono genów odpowiedzialnych za rozwój uzależnienia, wiadomo jednak, że można dziedziczyć genetyczne predyspozycje i wyższą niż inni podatność na uzależnienie.

Dzieci osób uzależnionych (DDA i DDD) częściej wpadają w różnego rodzaju nałogi, niż osoby nieposiadające w dzieciństwie uzależnionego rodzica. Okazuje się, że nawet wychowywane w rodzinach zastępczych przez zdrowych opiekunów, częściej wpadają w uzależnienia i odwiedzają ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków.

Biologicznym czynnikiem odpowiadającym za rozwój uzależnienia jest także wrodzona reakcja organizmu na obecność poszczególnych substancji. Niektóre osoby doświadczają bardzo słabej reakcji awersyjnej w odpowiedzi na zażycie narkotyków. To upewnia ich w przekonaniu, że są one nieszkodliwe i można w pełni kontrolować ich zażywanie.

Etapy uzależnienia od narkotyków

Rozwój uzależnienia od narkotyków można podzielić na 4 etapy. Każdy z nich charakteryzuje się inną motywacją do zażywania narkotyków oraz stanem wyniszczenia organizmu osoby uzależnionej. Co istotnej, na każdym etapie można rozpocząć leczenie narkomanii, a im wcześniej rozpoczęta zostanie terapia narkotykowa, tym skuteczniejsza się okaże.

Należy pamiętać, że wraz z rozwojem nałogu możemy zaobserwować coraz poważniejsze (zarówno fizyczne, jak i psychologiczne) skutki zażywania narkotyków. Poniżej przedstawiono poszczególne fazy uzależnienia od narkotyków – sprawdź, w którym momencie konieczna staje się terapia dla narkomanów.

·      Faza I

To etap eksperymentowania i poznawania stanu odurzenia. Narkotyki pojawiają się na spotkaniach towarzyskich i stanowią przede wszystkim sposób na nudę oraz element zabawy. Osoba po raz pierwszy zażywająca narkotyk najczęściej nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań. Odkrywa zupełnie inny świat, którym staje się zafascynowana i który wydaje jej się idealną ucieczką od szarej rzeczywistości.

·      Faza II

To okres, w którym zażywanie narkotyków pozornie dostarcza najwięcej przyjemności. Osoba już wie, jak działają poszczególne substancje odurzające i coraz częściej bez skrępowania z nich korzysta. Narkotyki wydają się być cudownym sposobem na spędzanie wolnego czasu i odprężenie – co wymaga jednak zmiany otoczenia na takie, które również je zażywa i w pełni popiera.

Niestety, rzadko zdarza się, by osoba pozostająca w tej fazie uzależnienia sięgała po pomoc profesjonalistów i leczenie uzależnień od narkotyków.

W tej fazie obserwuje się także rezygnacje ze swoich dotychczasowych zainteresowań i pasji, ponieważ zażywanie zabiera coraz więcej czasu, odbiera ochotę i motywację do innych aktywności.

·      Faza III

Na tym etapie zażywanie narkotyków staje się już najważniejszym celem w życiu. Wszystko inne zostaje odstawione na boczny tor, a osoba jest już uzależniona od substancji psychoaktywnej. Nie kontroluje ilości i częstotliwości przyjmowania narkotyku, a jej tolerancja rośnie – na tym etapie potrzebne są już o wiele większe dawki narkotyku, by osiągnąć pożądany efekt odurzenia – leczenie narkomana powinno rozpocząć się jak najszybciej.

Pojawiają się trudności finansowe, kradzieże, konflikty z prawem i agresywne zachowania. Osoba uzależniona zaniedbuje swój wygląd i lekceważy problemy zdrowotne. Zaprzecza uzależnieniu, a ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków nie wchodzi w grę. Osoba wciąż utrzymuje, że może przestać brać kiedy zechce – szkopuł w tym, że nie chce. Jej organizm silnie reaguje na brak narkotyku i pojawiają się trudne do wytrzymania objawy abstynencyjne.

·      Faza IV

Ostatni etap uzależnienia od narkotyków to systematyczne wyniszczanie organizmu i podporządkowanie całego swojego życia nałogowi. Osoba uzależniona czuje się normalnie dopiero po zażyciu substancji odurzającej – organizm bez niej nie potrafi już sprawnie funkcjonować. Narkomania w tej fazie nie ma nic wspólnego z niegdyś odczuwaną przyjemnością po odurzeniu. Osoba uzależniona bierze, by uniknąć objawów odstawiennych. Często staje się bezdomna, a jej życie jest poważnie zagrożone. Konieczna staje się terapia dla uzależnionych od narkotyków.

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków – objawy

Objawy uzależnienia od narkotyków różnią się między sobą w zależności od fazy rozwoju nałogu. Początkowo możemy zaobserwować wiele sygnałów alarmujących o tym, że dana osoba najprawdopodobniej zaczęła eksperymentować z substancjami odurzającymi.

Na kolejnych etapach uzależnienia coraz wyraźniejsza staje się zmiana jej zachowania i przekonań, a także wyznawanych wartości i zasad. Pojawiają się zarówno psychiczne, jak i fizyczne objawy wpływające na jakość życia osoby uzależnionej.

Najważniejsze objawy uzależnienia od narkotyków to:

 • Obsesyjna koncentracja na zdobywaniu i przyjmowaniu narkotyków
 • Pojawienie się objawów abstynencyjnych w momencie odstawienia narkotyków
 • Zmiana zachowania i porzucenie dotychczasowego sposobu życia
 • Niesłabnące pragnienie dostarczenia organizmowi narkotyków za wszelką cenę
 • Wzrost tolerancji i konieczność zwiększenia zażywanych dawek narkotyku
 • Wiele nieudanych prób kontrolowania ilości i częstotliwości zażywania
 • Kontynuowanie zażywania narkotyków pomimo doświadczania wielu szkód przez osobę uzależnioną.

Objawy uzależnienia od narkotyków, które są możliwe do zaobserwowania przez rodzinę i bliskich to przede wszystkim:

 • zmiany w wyglądzie osoby uzależnionej,
 • poszerzone lub bardzo zwężone źrenice,
 • zaczerwienione twardówki,
 • przedłużający się katar lub krwawienie z nosa,
 • flegmatyczność lub nadpobudliwość i agresja,
 • brak chęci i motywacji do życia,
 • obniżony nastrój i stany lękowe,
 • obniżone libido,
 • znaczna utraty masy ciała (brak apetytu)

Pojawienie się podstawowych symptomów uzależnienia powinno być impulsem do tego, by rozpocząć leczenie uzależnienia od narkotyków. Niestety, często ostatnie, o czym myślą osoby uzależnione to właśnie leczenie. Narkomania charakteryzuje się bowiem niezwykle silnym mechanizmem iluzji i zaprzeczania swojemu problemowi z narkotykami.

Osobę uzależnioną skłonić do uznania swojego nałogu oraz skorzystania z oferty stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień  mogą dopiero poważne skutki zdrowotne zażywania narkotyków.

Skutki zdrowotne uzależnienia od narkotyków

Zażywanie narkotyków prowadzi do poważnego wyniszczenia organizmu oraz przyczynia się do rozwoju różnych zaburzeń psychicznych. Do najczęstszych należą: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, mania prześladowcza i psychozy.

Narkomania prowadzi także do uszkodzenia narządów wewnętrznych – nerek, serca, wątroby i mózgu. Osoba uzależniona może doświadczać skoków ciśnienia, omdleń, nudności i wymiotów, a także nadmiernie się pocić i mieć trudności z utrzymaniem prawidłowej temperatury ciała.

Charakterystyczna dla narkomana jest niska odporność organizmu, a tym samym – większa niż normalnie podatność na różnego rodzaju infekcje. Skutkami zdrowotnymi uzależnienia od narkotyków są również zawały serca, udary mózgu i napady padaczkowe. Zapobiec im może tylko kompleksowe leczenie narkomanów, dzięki któremu możliwe staje się zatrzymanie postępującego wyniszczenia organizmu.

Popularne narkotyki

Popularne narkotyki to m.in. marihuana, kokaina, amfetamina, heroina i LSD. Substancje psychoaktywne możemy podzielić na kilka grup, które różnią się od siebie przede wszystkim sposobem działania na organizm osoby uzależnionej. Wyróżniamy m.in. stymulanty, depresanty, psychodeliki i konopie indyjskie.

Stymulanty

Stymulanty pobudzają ośrodkowy układ nerwowy i powodują szybko uzależniające uczucie euforii po zażyciu. Towarzyszy mu także poczucie siły i mocy, nadpobudliwość, gadatliwość i natychmiastowy przypływ energii. Pojawia się bezsenność i brak apetytu. U osoby sięgającej po stymulanty zauważyć można również rozszerzone źrenice i szybsze bicie serca.

Popularnymi stymulantami są kokaina, amfetamina, metamfetamina. Ich długotrwałe stosowanie prowadzi do silnego uzależnienia psychicznego i rozwoju zaburzeń depresyjnych z myślami samobójczymi włącznie.

Kokaina znana jest z tego, że zwiększa pewność siebie i pozbawia osobę uzależnioną wszelkich zahamowani społecznych i moralnych. Natomiast amfetamina wywołuje pobudzenie psychoruchowe i sprzyja agresywnym zachowaniom oraz hamuje apetyt. Pochodną amfetaminy jest metamfetamina, która upośledza procesy myślowe, a niekiedy również prowadzi do psychoz.

Depresanty

Depresanty to substancje działające uspokajająco i relaksująco na środkowy układ nerwowy. Należy do nich m.in. diazepam obecny w lekach nasennych. W grupie depresantów szczególną grupę stanowią opioidy – to silnie uzależniające substancje naturalne lub syntetyczne wiążące się z receptorami opioidowymi w mózgu człowieka. Psychiczne uzależnienie od opioidów może pojawić się już po pierwszym zażyciu narkotyku.

Najpopularniejsze opioidy to heroina, morfina, tramadol, kodeina i metadon. Działają na organizm znieczulająco. Po ich zażyciu zanika odczuwanie negatywnych emocji i stanów oraz uczucie głodu, może pojawić się także apatia lub przeciwnie – uczucie euforii.

Psychodeliki

Psychodeliki to substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Po ich zażyciu następuje zmiana percepcji i świadomości, a także sposobu odczuwania emocji i sposobu myślenia.

Psychodeliki różnią się jednak od stymulantów i depresantów tym, że wywołują całkowicie różne od znanych dotychczas stany umysłu. Osoby uzależnione często porównują działanie psychodelików do odmiennych stanów świadomości.

Konopie indyjskie i ich pochodne

Systematyczne palenie marihuany trwale obniża umiejętność skupiania uwagi. Zaburza procesy logicznego myślenia, a także powoduje problemy z pamięcią i spowolnienie intelektualne. Marihuana należy do tzw. miękkich narkotyków, często jest jednak tylko wstępem do używania twardych narkotyków (takich, jak kokaina, heroina czy mefedron).

Długotrwałe palenie marihuany – wbrew pozorom – również powoduje utratę kontroli nad swoim życiem. Osoby palące ją nałogowo stają się pozbawione motywacji do jakiejkolwiek aktywności i przestają przejmować się tym, co kiedyś miało dla nich znaczenie i wartość. Ich osobowość ulega powolnemu rozpadowi.

Metody leczenia uzależnienia od narkotyków

Metody leczenia narkomanii są indywidualnie dostosowywane do stopnia zaawansowania uzależnienia, wyniszczenia organizmu pacjenta i przyjmowanych do tej pory substancji psychoaktywnych. Pierwszym krokiem leczenia jest jednak zyskanie świadomości o byciu uzależnionym. Dopiero przyznanie się do narkomanii daje szansę na rozpoczęcie skutecznego procesu powrotu do zdrowia.

Metody leczenia uzależnienia od narkotyków to m.in. Model Minnesota, terapia substytucyjna i terapia poznawczo-behawioralna.

Model Minnesota

Model Minnesota w leczeniu uzależnienia od narkotyków zakłada całkowitą abstynencję od substancji psychoaktywnych, a samo uzależnienie traktuje się jak chorobę. Celem terapii w Modelu Minnesota jest osiągnięcie dożywotniej abstynencji od narkotyków.

Terapia substytucyjna

Terapia substytucyjna polega na zastąpieniu zażywanych przez uzależnionego narkotyków substancjami farmaceutycznymi o zbliżonym działaniu. Ma to przeciwdziałać przede wszystkim zespołowi abstynencyjnemu. Dawka przyjmowanych farmaceutyków jest stopniowo zmniejszana aż do wyeliminowania jej z organizmu osoby uzależnionej.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna pozwala pacjentowi na wypracowywanie wspólnie z terapeutą skutecznych metod na trwanie w abstynencji i prowadzenie życia wolnego od substancji odurzających. Techniki poznawczo-behawioralne wykorzystują m.in. modelowanie i procesy uczenia się.

Jak wygląda detoks narkotykowy?

W większości przypadków przed rozpoczęciem terapii uzależnienia konieczny jest odwyk od narkotyków. Leczenie odwykowe (in. detoks) polega na odtruwaniu organizmu z substancji, którym do tej pory był zatruwany.

Podczas detoksu pacjentowi dostarczane są kroplówki uzupełniające elektrolity oraz witaminy i minerały. To bezpieczny sposób na przerwanie ciągu narkotykowego. Detoks powinien odbywać się pod stałą kontrolą specjalistów. W ośrodku leczenia uzależnień „Nowe Życie” istnieje taka możliwość.

Leczenie uzależnienia od narkotyków – rodzaje terapii

Terapia ambulatoryjna (dochodząca) – indywidualna i grupowa

Fundamentem leczenia uzależnienia są profesjonalne oddziaływania terapeutyczne. Mogą odbywać się w trybie ambulatoryjnym (dochodzącym), gdy nie istnieje konieczność lub możliwość całodobowego pobytu w ośrodku.

Pacjent podczas psychoterapii indywidualnej może pracować m.in. nad przyczynami swojego uzależnienia i uczyć się efektywnych sposobów na radzenie sobie z głodami narkotykowymi.

Niezwykle efektowna okazuje się także ambulatoryjna psychoterapia grupowa, na której pacjent poznaje innych uzależnionych i zyskuje silną sieć wsparcia społecznego.

Pobyt na oddziale dziennym leczenia uzależnień od narkotyków

Pobyt na oddziale dziennym leczenia uzależnień od narkotyków polega na codziennym uczestniczeniu w zajęciach psychoedukacyjnych i terapii grupowej. Odbywają się one zazwyczaj przez kilka godzin dziennie w dni robocze.

Terapia stacjonarna w ośrodku leczenia uzależnień narkotykowych

Całodobowa terapia stacjonarna w ośrodku leczenia uzależnień narkotykowych to najskuteczniejszy rodzaj terapii. Pacjent zostaje odizolowany od swojego dotychczasowego środowiska, więc ograniczone zostają wyzwalacze nałogu.

Podczas stacjonarnego leczenia narkomanii pacjent może na nowo uczyć się codziennego funkcjonowania bez substancji odurzających. Intensywnie prowadzone są także działania terapeutyczne i ewentualne konsultacje psychiatryczne. Do całodobowej dyspozycji pacjenta pozostaje personel doświadczony w pomocy osobom uzależnionym.

Jak długo trwa terapia leczenia narkomanii?

Terapia od narkotyków należy do długotrwałych oddziaływań psychoterapeutycznych. Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień poprzedzony jest zazwyczaj detoksem i trwa kilka tygodni. Niektórzy decydują się jednak na terapię zamkniętą, która trwa nawet kilka miesięcy – wiele zależy od stopnia zaawansowania uzależnienia i ilości prób, które już podjął w swoim życiu.

Po terapii stacjonarnej leczenie powinno być kontynuowane w sposób ambulatoryjny, czyli dochodzący. Terapia ambulatoryjna może trwać nawet 2 lata. Niezwykle istotne jest korzystanie z pomocy terapeutów leczenia uzależnień również po zakończeniu podstawowego leczenia. Tak zwana terapia podtrzymująca pozwala trwać w abstynencji bez obawy o nawrót uzależnienia.

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie uzależnień narkotykowych u osób pełnoletnich jest dobrowolne. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, które pozwalają skierować osobę uzależnioną na leczenie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

 • jest ubezwłasnowolniona
 • zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.

Ostatni punkt reguluje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Dopuszcza ona sytuację, w której osoba dorosła zostaje przymusowo umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, jeśli z powodu zaburzeń psychicznych istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia jej lub innych osób.

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków może odbywać się także podczas odsiadywania kary więzienia, jeśli z wnioskiem o takie leczenie wystąpi dyrektor zakładu karnego.

Natomiast, jeśli przestępstwo, które popełniła osoba uzależniona, jest związane z używaniem środków odurzających, sąd może zobowiązać chorego do poddania się leczeniu uzależnienia od narkotyków.

Dlaczego warto wyjść z nałogu?

Nikt z osób sięgających po kokainę, heroinę czy mefedron początkowo nie zastanawia się nad tym, że grozi mu narkomania. Leczenie uzależnień w profesjonalnym ośrodku jest jednak szansą na zawrócenie ze ścieżki, na który wiele osób weszło zupełnie nieświadomie. Dlaczego warto to zrobić?

Uzależnienie od narkotyków jest chorobą śmiertelną. Prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu, dlatego warto wyjść z nałogu przede wszystkim po to, by ocalić swoje życie.

Rozpoczęcie terapii i podjęcie abstynencji pozwala odbudować relacje z bliskimi, odzyskać ich zaufanie i szacunek. Wyjście z nałogu to także szansa na nowe, trzeźwe życie na własnych zasadach – bez udziału narkotyków, które wcześniej sprawowały kontrolę w każdym aspekcie naszego funkcjonowania.

Uzależnienie od narkotyków a rodzina i bliscy

Rodzina i bliscy osób uzależnionych często zastanawiają się, jak pomoc wyjść z narkotyków osobie, która nie chce się leczyć i zaprzecza problemom z narkotykami. Jedną z najważniejszych zasad, które dotyczą postępowania z osobą uzależnioną od narkotyków, jest pozwolenie jej na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za swój nałóg.

Rodzina i bliscy osób uzależnionych powinni przede wszystkim zadbać o swoje dobro i w razie potrzeby sięgnąć po pomoc w formie grup wsparcia dla rodzin narkomanów lub psychoterapii dla osób współuzależnionych. Narkomania jest bowiem chorobą całej rodziny i w równym stopniu dotyka także najbliższych osoby zażywającej substancje odurzające.

Szukanie przez rodzinę narkomana sposobów na to, jak leczyć uzależnienia od narkotyków powinno rozpocząć się od poszukiwań odpowiedzi na pytanie jak w mądry sposób wspierać wychodzenie z nałogu bliskiej nam osoby – bez emocjonalnych szantaży, awantur i przymusu. Dowiedzieć się tego można na własnej terapii oraz uczęszczając na grupy wsparcia.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie”

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie” od wielu lat zajmuje się kompleksową pomocą osobom uzależnionym od narkotyków. Podczas całodobowego pobytu osoby uzależnione mogą korzystać z różnorodnych form oddziaływań terapeutycznych.

Należą do nich:

 • indywidualne spotkania z certyfikowanym terapeutą uzależnień
 • uczestnictwo w psychoterapii grupowej
 • psychoedukacja dotycząca mechanizmów uzależnienia
 • konsultacje lekarskie np. z psychiatrą

W ośrodku leczenia uzależnień „Nowe Życie” istnieje także możliwość odbycia profesjonalnej detoksykacji, dzięki której organizm osoby uzależnionej zostaje oczyszczony z narkotyków. Detoks odbywa się pod okiem specjalistów i doświadczonych lekarzy.  

Wiemy jednak, jak trudne są pierwsze tygodnie abstynencji, dlatego nasz ośrodek uzależnień od narkotyków oprócz fachowej terapii, oferuje swoim pacjentom również wiele sposobów na spędzanie wolnego czasu na łonie natury. To idealne miejsce na rozpoczęcie nowego życia z dala od narkotyków – właśnie w tym pomagamy naszym podopiecznym.

Facebook