Aby podjąć terapię osoba uzależniona powinna być ustabilizowana zdrowotnie, to znaczy że jeśli po odstawieniu używek przejawia objawy tzw. zespołu abstynencyjnego powinna skorzystać z pomocy medycznej, np. na oddziale detoksykacyjnym. Po kilkudniowym odtruciu i oczyszczeniu organizmu, jeśli jej stan fizyczny i psychiczny jest unormowany może wziąć udział w terapii.
Do naszego ośrodka odwykowego zapraszamy pacjentów z Wielkopolski, którzy obecnie mierzą się z uzależnieniem i potrzebują pomocy w walce z nałogiem.

Terapia narkomanii wygląda bardzo podobnie, jak terapia przy każdym innym uzależnieniu. A więc skupia się na kilka ważnych aspektach, które mają na celu:

 • rozpoznanie przejawów swojego uzależnienia, autodiagnoza,
 • zobaczenie i nazwanie na trzeźwo negatywnych konsekwencji zażywania,
 • wzmacnianie motywacji i wsparcie w zachowaniu abstynencji,
 • rozpoznanie momentów kryzysowych, tzw. wyzwalaczy głodu i chęci zażywania,
 • naukę radzenia sobie z kryzysami i chęcią sięgania po narkotyki,
 • naukę rozpoznawana i radzenia sobie z emocjami, stresem i napięciem,
 • analizę wpływu zażywania na relacje z ludźmi i opracowanie planu na poprawę ważnych relacji oraz nowych sposobów kontaktowania się z innymi,
 • wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własną skuteczność, zobaczenie swoich zasobów,
 • naukę wczesnego rozpoznawania sygnałów nawrotu choroby,
 • opracowanie planu dalszego działania po ukończeniu terapii podstawowej,
 • pracę nad innymi, indywidualnymi problemami osoby uzależnionej.
syndrom DDA

Praca terapeutyczna na etapie podstawowym koncentruje się zatem na identyfikacji własnego problemu, analizie czynników kryzysowych oraz wzmacnianiu motywacji i sposobów utrzymania abstynencji. Dzięki wsparciu naszych terapeutów w Ośrodku Terapii Uzależnień Nowe Życie w Wapnicy  możesz poradzić sobie z utrzymaniem abstynencji i poprawą jakości swojego życia.

Autor:  Joanna LIDA – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook