-Nuda
Nastolatki nie mają zainteresowań, hobby, takich zajęć, które ich wciągają, fascynują pozwalają „wyszaleć” fizycznie. Świat dorosłych nie stymuluje ich i nie pomaga w tym zakresie, nie otwiera nowych perspektyw.


-Skłonność do podejmowania ryzyka, ciekawość, poszukiwanie wrażeń, ograniczona zdolność do rozumienia konsekwencji
Obecnie w dobie Internetu dostęp do informacji jest bezgraniczny. Młodzież ma kontakt z informacjami wiarygodnymi i mądrymi, jak i z informacjami promującymi i reklamującymi środki psychoaktywne. Te drugie niestety mogą wzbudzać ciekawość i popychać do sięgania po narkotyki. Dzieci i młodzież podejmują ryzyko zażywania narkotyków, dopalaczy, gdy nie przyswoiły norm i zasad bezpiecznego życia, gdy za mało o nich słyszały, w szczególności w domu rodzinnym lub gdy przekaz w domu był niespójny, zmienny.


syndrom DDA

Poza tym nastolatkowie ryzykują gdy nie ma aktywności, które uczą ich odpowiedzialności za siebie.
Młodzi ludzie myślą krótkoterminowo, mają trudność w przewidywaniu konsekwencji. Wynika to z etapów ich rozwoju, gdyż myślenie abstrakcyjne i poznawcze kształtują się dopiero w wieku 20-21 lat.


-Zaniżone poczucie własnej wartości. Wysoki poziom lęku.
Brak wiary we własne siły, możliwości, negatywne myślenie o sobie sprawia złe samopoczucie psychiczne i ogranicza człowieka w drodze do rozwoju i dojrzewania. Młody człowiek za pomocą pewnych środków próbuje sobie poradzić z tymi stanami. Oznacza to, że w realnych relacjach nie otrzymał budujących i wzmacniających komunikatów.


-Łatwe uleganie wpływom, szczególnie osób, gdy które są ważne. Nadmierne poszukiwanie aprobaty w grupie, aby nie być z niej wykluczonym.
W sytuacji gdy pojawia się możliwość kontaktu z narkotykami – potrzeba bycia akceptowanym w grupie lub w utrzymania określonej pozycji hamuje młodego człowieka w powstrzymaniu się od zażycia. Sytuację pogarsza fakt niewystarczających umiejętności asertywnego zachowania się w relacjach z innymi, mówienia nie, tym bardziej kiedy występuje presja. Po prostu młodzi ludzie chcą przynależeć do grupy, nie czuć się samotnym.


-Brak równowagi emocjonalnej, związanej ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą w organizmie. Młodzież targana jest silnymi emocjami, z którymi nie potrafi sobie radzić w sposób konstruktywny, jednocześnie brakuje mądrych dorosłych, które potrafią to wytrzymać i podpowiadać co z tym młody człowiek może zrobić, aby kontrolować siebie w emocjach.


-Bunt nastoletni
Młodzież w ramach negowania tego co świat dorosłych nakazuje, aby poczuć się dorosłym próbuje rzeczy, które są zakazane.
-Stany depresyjne, zaniżone poczucie sensu życia

Młodzież zaczyna chorować, jako sposób na swoje cierpienie zaczyna sięgać po narkotyki.


-Zbyt duże obciążenie nauką i wymaganiami ze strony opiekunów, stres
To kolejny powód dla których młody człowiek nie wytrzymując pewnego „ciśnienia” może sięgnąć po środki psychoaktywne.


-Poddawanie się kulturze hedonistycznej, życiem pełni życia (wszystkiego trzeba w życiu spróbować, życie jest po to, aby się dobrze bawić) lub kulcie piękna
Wyżej wymienione postawy życiowe mogą być uzasadnieniem do używania narkotyków.
Wiele dziewcząt ulegając presji szczupłej sylwetki sięga po środki psychoaktywne, które mają potencjał anorektyczny.


-Uwarunkowania genetyczne
Są to obciążenia związane z występowaniem uzależnień w rodzinie.

Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”

Autor:  Joanna ZBRÓG– Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook