Uzależnienie od środków odurzających samo w sobie stanowi chorobę według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Przyjmowanie narkotyków może zarówno pogorszyć objawy zaburzenia psychicznego, jak i je sprowokować. W znaczącej większości przypadków wymieniane są: depresja, stany lękowe i psychozy. Na wystąpienie choroby ma wpływ ogólny stan psychiczny uzależnionego, predyspozycje genetyczne i osobnicze, czas i częstotliwość przyjmowania narkotyku oraz jego rodzaj. Nie należy bagatelizować negatywnych zmian w zachowaniu chorego, ponieważ szybka reakcja i zgłoszenie się po pomoc do ośrodka leczenia uzależnień mogą okazać się kluczowe i ochronić jego zdrowie psychiczne.

Które narkotyki negatywnie wpływają na psychikę?

Każdorazowe użycie środków psychoaktywnych w celu rekreacyjnym może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Podobnie jest z samodzielnym dawkowaniem leków narkotycznych, uspokajających, czy nasennych i stosowanie ich wbrew zaleceniom lekarza. Poniższe przykłady nie są zamkniętą listą zagrażających zdrowiu psychicznemu używek, a jedynie przykładami negatywnego oddziaływania poszczególnych substancji.

Marihuana

Palenie lub spożywanie marihuany może chwilowo dawać poczucie zrelaksowania i rozluźnienia, jednak w dłuższej perspektywie obniża poziom dopaminy w mózgu. Dopamina odpowiada między innymi za przyjemność i motywację. Jej niedobór powoduje brak chęci do życia, pojawienie się stanów depresyjnych czy uczucia niepokoju. Przyjmowanie marihuany, według badań, zwiększa ryzyko wystąpienia psychozy nawet o 40% w porównaniu do osób jej nie zażywających. Kontrowersyjny jest również wpływ marihuany na wystąpienie i rozwój schizofrenii. Z wielu publikacji naukowych, między innymi z badań naukowców z Icahn School of Medicine at Mount Sinai z 2013 roku i Schizophrenia Research Institute w Darlinghurst z 2011, wynika, że związek taki występuje. Badacze są zdania, że przyjmowanie wyrobów z konopi przy jednoczesnym występowaniu czynnika genetycznego, zwiększa ryzyko zapadalności na schizofrenię. Należy również wziąć pod uwagę, że w większości przypadków w nielegalnym obrocie jest substancja, co do której nie możemy mieć pewności i zaufania. Często dilerzy dodają do suszu inne składniki, które go wzmacniają i mogą powodować niebezpieczne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego skutki.

Jeżeli choroba jest w wyższym stadium zaawansowania, najlepszym rozwiązaniem będzie dedykowany ośrodek leczenia uzależnień, przyjmujący pacjentów z Olsztyna i innych miast Polski. Początkowa faza leczenia, czyli detoks oraz terapia podstawowa trwają minimum 4 tygodnie. Większość placówek wystawia na ten okres zwolnienie lekarskie, co stanowi duże ułatwienie dla osób pracujących.

Amfetamina i metamfetamina

Do najczęściej występujących objawów zaburzeń psychicznych przy stosowaniu narkotyków z grupy stymulantów zaliczamy depresję i trwałe negatywne zmiany nastroju. Jednym z cięższych, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne skutków przyjmowania amfetaminy i pochodnych jest psychoza amfetaminowa. Dotyka ona, w różnym nasileniu większości użytkowników tej substancji, zwłaszcza przy dłuższym stosowaniu. Nie jest jednak wykluczone, że wystąpi już po pierwszym kontakcie z narkotykiem. Psychoza amfetaminowa sprawia, że osoba staje się agresywna i ma urojenia. Może przez to być niebezpieczna dla siebie i otoczenia. W przypadku zauważenia u uzależnionego objawów psychozy, halucynacji, czy myśli prześladowczych, należy niezwłocznie udać się po pomoc.

Benzodiazepiny

Stosowanie leków uspokajających lub nasennych niezgodnie z zaleceniami lekarza może prowadzić do silnego uzależnienia od nich. Bardzo szybko dochodzi do sytuacji, w której chory czuje się zmuszony do ciągłego przyjmowania substancji aby czuć się “normalnie”. Odstawienie benzodiazepin często wiąże się z wystąpieniem depresji, anhedonii oraz wzmocnieniem lub wystąpieniem myśli samobójczych.

W każdym przypadku choroby psychicznej wywołanej narkotykami konieczna jest abstynencja. Niekiedy jednak to nie wystarczy i potrzebne będzie leczenie psychiatryczne. Samodzielne odstawienie substancji odurzającej przy długotrwałym jej przyjmowaniu jest niebezpieczne i obciąża zdrowie psychiczne. Warto zgłosić się do ośrodka leczenia uzależnień w celu postawienia odpowiedniej diagnozy i leczenia. W naszym centrum terapii uzależnień „Nowe Życie” w Wapnicy pomożemy Ci w tym.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook