Szkodliwość narkotyków jest faktem powszechnie znanym, który nikogo nie powinien dziwić. Mimo to, wiele osób – szczególnie młodych – za punkt honoru stawia sobie przynajmniej spróbowanie rozmaitych środków psychoaktywnych. Chwilowa przyjemność, wiąże się jednak z poważnym uszkodzeniem organizmu, a także psychiki. Jak zatem środki te wpływają na zdrowie, jak myśli narkoman i jak mu pomóc?

Kim jest narkoman i jak myśli?

Osobę uzależnioną od środków psychoaktywnych, która stale lub okresowo pozostaje w stanie odurzenia, określa się mianem narkomana. Nadużywanie środków psychoaktywnych powoduje wystąpienie symptomów uzależnienia od tychże substancji. Uzależniony odczuwa przymus przyjmowania kolejnych dawek narkotyków w zwiększonych ilościach, które prowadzą do zatrucia organizmu.

Choroba, którą jest narkomania, jest postępująca, bowiem prowadzi do wyniszczenia organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Ma ona także ogromny wpływ na reorganizację dotychczasowego życia. Osoba uzależniona, pogłębiając się w nałogu, coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością, zaniedbuje obowiązki, pojawiają się problemy w pracy, a także w życiu prywatnym. Myśli narkomana krążą jedynie wokół zdobycia kolejnych dawek środków psychoaktywnych, przez co nie jest on w stanie skupić się na nauce czy pracy zawodowej, które najczęściej porzuca. Uzależniony wszelkie działania kieruje na zdobycie środków psychoaktywnych, nie zważając na konsekwencje swoich czynów dopuszcza się często napadów, włamań czy kradzieży.

Jeżeli choroba jest w wyższym stadium zaawansowania, najlepszym rozwiązaniem będzie dedykowana terapia uzależnień dla pacjentów z Warszawy i innych miast Polski. Początkowa faza leczenia, czyli detoks oraz terapia podstawowa trwają minimum 4 tygodnie. Większość placówek wystawia na ten okres zwolnienie lekarskie, co stanowi duże ułatwienie dla osób pracujących.

Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków?

O narkomanii w Polsce mówi się dużo, jednak nadal niewystarczająco, ponieważ wciąż odnotowywane są nowe przypadki zachorowań. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych stanowi dla narkomana źródło problemów zdrowotnych, społecznych i prawnych. Najczęściej stosowanym środkiem pomocy jest terapia leczenia uzależnienia, jednak by przyniosła ona pozytywny skutek, osoba chora musi wyrazić chęć wzięcia udziału w całym procesie. Leczenie zależy od rodzaju środków psychoaktywnych, które były zażywane, a także powinno być przeprowadzone w specjalistycznym ośrodku, który jest w stanie zapewnić stałą opiekę medyczną.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook