Zażywanie marihuany to temat budzący wiele emocji. Powstały dwa obozy – przeciwników i zwolenników. Zwolennicy mocno krzyczą o plusach palenia, ci , którzy widzą niebezpieczeństwa są w tej dyskusji mniej widoczni.

Czarna strona marihuany (na podstawie wiedzy i relacji pacjentów):

 • można się uzależnić (nie uzależnia fizycznie, nie jest to dla mnie argument i budzi też moją wątpliwość, jakby uzależnienie psychiczne to nic i takie mniej szkodliwe);
 • uzależnienie objawia się tym, że powstaje „głód substancji” jak i objawy abstynencyjneprzy podejściu, że marihuana to narkotyk miękki, mało szkodliwy osoby uzależnione od innych substancji łatwo sięgają po marihuanę, co powoduje, że wracają do nałogu, a jego obraz staje się coraz bardziej złożony i skomplikowany(mieszanie substancji). Osoby uzależnione od innych substancji „leczą” objawy abstynencyjne marihuaną, co powoduje dalszy rozwój uzależnienia, a chemia w mózgu ulega dalszemu rozregulowaniu tendencja do zachowań ryzykownych (podejmowanie zachowań, które są przeciwko mojemu lub innych zdrowiu i życiu, np. prowadzenie pojazdów, przecenianie swoich sił, możliwości);

 • wzrost agresji do otoczenia;
 • kłamstwa, aby ochronić swoje palenie;
 • zrywanie więzi z rodziną;
 • łamanie prawa i norm społecznych;
 • występujące rozdrażnienie, niecierpliwość co przekłada się na kłótliwość z otoczeniem;
 • uszkodzenie pamięci i funkcji poznawczych, trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu, a co za tym idzie trudności z logicznym myśleniem (wyciąganie wniosków);
 • „rozmarzenie”, które występuje podczas palenia daje czasem tendencje do myślenia  magicznego, „dziwacznego”;
 • trudności ze skupieniem uwagi, roztargnienie co przekłada się na decyzje, wzrost nieodpowiedzialnych zachowań;
 • pochopność decyzji;
 • obniżenie się funkcji intelektualnych;
 • bezkrytyczność wobec siebie;
 • apatia, utrata ambicji, zmniejszone poczucie celu (pojawiają się stany: nie wiem czego chcę, na niczym mi nie zależy), zmniejszenia zainteresowania codziennymi czynnościami, – otaczającym światem;
 • „słomiany zapał” – nie doprowadzanie spraw do końca;
 • podejrzliwość, stany paranoidalne – to znaczy, że człowiek się tak na coś i na kogoś nadmiarowo uwziął, tworzy cały system przekonań o czyjejś winie, spisku, często jest wrogi i jest to nieadekwatne;
 • niewłaściwe kształtowanie się osobowości u młodego człowieka i zmiany osobowości pod wpływem długotrwałego zażywania środka
  przy pewnej biologicznej podatności, palenie marihuany może wyzwolić chorobę psychiczną, najczęściej- schizofrenia, psychozy schizoafektywne
 • bóle głowy, bezsenność;
 • wyniszczenie organizmu spowodowane utratą łaknienia, dolegliwościami żołądkowymi, przewlekłą biegunką;
 • zmiany w układzie oddechowym, przewlekłe zapalenie krtani, oskrzeli;
 • ogólne osłabienie organizmu;
 • obniżanie się możliwości prokreacyjnych u kobiet i mężczyzn.

Jeśli rozpoznajesz u siebie wyżej opisane objawy oznacza to, że twój problem z marihuaną jest poważny i potrzebujesz pomocy. W takiej sytuacji przemyśl skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy współpracują z pacjentami zgłaszającymi się do nas na odwyk narkotykowy z Gdańska.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook