Jeśli uzależniony podejmuje terapię, (zwykle on jest osobą uzależnioną, ona przejawia cechy współuzależnienia, choć może być odwrotnie), a relacja nie jest zerwana proces ten rzutuje na nich. Zaleca się, aby osoba, która wykazuje cechy współuzależnienia podejmowała swoją terapię, ale bywa z tym różnie. Leczenie osoby uzależnionej wprowadza zmiany w całej rodzinie.

Piszę o tym ponieważ w potocznym myśleniu dominuje uproszczone, błędne myślenie wystarczy żeby on nie pił i wszystko będzie dobrze, a poza tym piszę o tym czego można się spodziewać, co jest do przejścia razem, niezależnie czy osoba z cechami współuzależnienia dociera na terapię własną.

Etap I Faza wahań

Jest to etap związany ze stanem przed decyzją o leczeniu, jak i w początkowej fazie leczenia. Najpierw wahania dotyczą samej potrzeby terapii. Potem gdy już się w niej uczestniczy wahania dotyczą czy to co się dzieje przełoży się na trwałe zmiany w moim życiu i w życiu rodziny. Dominuje myśl – czy będzie to już koniec z piciem.

Pomożemy Ci w prywatnym ośrodku terapii uzależnień Nowe Życie w Wapnicy – naszą ofertę kierujemy m.in. do osób poszukujących leczenia uzależnień ze Stargardu.

Etap II Faza ulgi

Dość szybko zaczyna pojawiać też faza ulgi, płynąca z tego , że on nie pije i leczy się. Naturalne jest, że to budzi nadzieję i daje ulgę. W tym etapie wraca też etap wahań, który może przeważać. Są pary i rodziny, które ten czas przeżywają jak fazę miodowego miesiąca i ulegają iluzji – żyli długo i szczęśliwie i teraz czeka nas wszystko co najlepsze. Ten etap może trwać krócej lub dłużej.

Etap III  Faza ujawniania się trudności

Życie rodziny bez alkoholu zaczyna się zmieniać na lepsze, ale ujawniają się też trudności. I dlatego tak ważne jest kontynuowanie terapii, aby rozumieć co każdemu z nas nie wychodzi, czego nie umiemy, aby nie iść w obwinianie, wypominanie – nie wchodzić w stare buty. Tutaj czasem osoby z cechami współuzależnienia decydują się na swoją terapię, sięgają po pomoc. Branie odpowiedzialności za pokonywanie potencjalnych trudności w sobie, relacjach i w życiu pozwala robić kroki do przodu ku zdrowieniu rodziny. Pamiętajmy też, że sam uzależniony może mieć nawroty choroby (z piciem lub bez), a i nawroty we współuzależnieniu też mają miejsce, nawet wówczas gdy jest dobrze i nieświadomie można prowokować do powrotu starych układów.

Etap IV Faza konstruktywnych zmian

Właściwie ten etap nie wymaga większego komentarza, bo sama nazwa jest już wymowna. Nowy układ i nabyte umiejętności utrwalają się. Nie oznacza to, że etap ujawniania się trudności mamy za sobą. Trudności, wyzwania niesie przecież samo życie. Zauważam, że osoby uzależnione lecząc się skupiają się na początku na poprawie relacji małżeńskiej, partnerskiej (choć bywa inaczej). Potem pracują nad uzdrawianiem relacji z dziećmi. Wówczas okazuje się, że w roli rodzica napotykają na wiele trudności, które zauważają. Wynika to ze świadomego i odpowiedzialnego bycia w tej roli, nie ma tu nic dziwnego, bo w tej roli wpisane są też trudności.

Nikt przecież nie uczy nas jak być rodzicem, tym bardziej, że wzorce wyniesione z domu rodzinnego zawodzą. Bywa też, że osoba uzależniona porządkuje też relacje z innymi członkami rodziny (matka, siostra, brat, ojciec) i mimo wielu starań i podejmowanych działań nie ma efektu, jakiego osoba oczekuje, a to budzi frustrację, z którą trzeba sobie poradzić. Ale właśnie to, że człowiek staje w obliczu ograniczeń własnych i ograniczeń innych, konstruktywnie na to reaguje jest tą pożądaną zmianą.

Konstruktywne zmiany definiują i budują same rodziny, zwykle dotyczy to poprawy komunikacji, konstruktywnego wyrażania emocji, stawiania granic opartego na wzajemnym szacunku, pozwoleniu do indywidualnego rozwoju w rodzinie, dawaniu sobie miłości i wsparcia. Zmiany te dotyczą podziału obowiązków, zastępowalności wzajemnej, rozwiązywaniu problemów. Rodziny powracają do wspólnego spędzania czasu wolnego, fajnych zwyczajów. Pozycje w rodzinie powracają na swoje miejsce, rodzice, dzieci. Poprawia się partnerska sfera intymna.

Autor:  Joanna ZBRÓG – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook