Problem alkoholizmu w rodzinie nie dotyka jedynie osoby uzależnionej, ale także mocno wpływa na jakość życia jej bliskich. Bardzo często dzieci wychowane przez rodzica lub rodziców nadużywających alkoholu mają w dorosłym życiu trudność w przystosowaniu się do społeczeństwa, założeniu rodziny, a niekiedy także zmagają się z problemem alkoholowym. Nazywamy to syndromem DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Warto dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania takich osób, a być może skłoni to uzależnionych do szybszego podjęcia terapii i uchronienia swoich dzieci przed niepewną przyszłością.

Dzieciństwo osób z syndromem DDA

Ciężko mówić o szczęśliwym dzieciństwie w przypadku wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie jeden lub obydwoje rodziców uzależnieni są od alkoholu. Dzieci alkoholików żyją w ciągłym lęku, bez poczucia bezpieczeństwa, obawiając się co przyniesie kolejny dzień.

Rodziny alkoholowe starają się za wszelką cenę ukryć problem przed społeczeństwem, a także i same dzieci niechętnie rozmawiają o smutnej rzeczywistości w domu. Boją się odrzucenia przez rówieśnikówwytykania palcami, czują się gorsze, zupełnie nie ze swojej winy.

Główną trudnością dla dzieci wychowanych w rodzinie alkoholowej jest samotność. Przede wszystkim nie dostają one wystarczającej ilości uwagi i zainteresowania od rodziców, którzy zajęci są uzależnieniem. Niezwykle ciężko im również budować bliskie i szczere relacje z innymi ludźmi, ponieważ są nieufne, nieśmiałe i pełne wstydu z powodu swojej sytuacji.

Dzieci alkoholików najczęściej są zaniedbane zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, co uniemożliwia im prawidłowy rozwój i zaczęcia dorosłego życia z “czystą kartą”.

 Cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików

  • brak umiejętności okazywania uczuć,
  • brak pewności siebie,
  • nieumiejętność budowania bliskich relacji z ludźmi,
  • poczucie bycia gorszym od innych,
  • nadmierne przywiązanie do partnera, lęk przed odrzuceniem,
  • podświadome szukanie trudnych sytuacji i partnerów w życiu,
  • częste kłamstwa, nawet w mało ważnych aspektach,
  • smutek, nieumiejętność cieszenia się z życia.

DDA a związki i rodzina

Osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika mają dużą trudność w nawiązywaniu relacji uczuciowych. Nie potrafią wyrażać uczuć ani o nich mówić, gdyż nie miały odpowiedniego przykładu w dzieciństwie. Gdy jednak uda im się zaangażować w związek, mają poczucie, że nie zasługują na swojego partnera. Powoduje to odczuwanie lęku przed odrzuceniem i nadmiernej lojalności wobec drugiej osoby. Mówi się wtedy o uzależnieniu psychicznym w związku. Przez bardzo niskie poczucie własnej wartości, osoba nie wierzy, że ktoś mógłby ją pokochać.

—–> Jeśli masz nadzieję zmotywować kogoś bliskiego do szukania pomocy w uzależnieniu, pamiętaj, że nie musisz być sam i nie musisz poświęcać własnego zdrowia, aby to zrobić. Zawsze możesz liczyć na naszą specjalistyczną pomoc, którą kierujemy m.in. do osób uzależnionych od narkotyków. Sprawdź – prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla pacjentów z Białegostoku i innych miast Polski.

Nierzadko dorosłe dzieci alkoholików pozostają w relacji z osobami uzależnionymi od alkoholu lub innych używek, ponieważ taki model rodziny obserwowały w dzieciństwie i daje im to złudne poczucie bezpieczeństwa. Ponad połowa osób uzależnionych od alkoholu leczona w naszym ośrodku terapii uzależnień deklarowała, że nie chce mieć w przyszłości dzieci. Wynikało to głównie z głęboko zakorzenionego przekonania, że ich dzieci będą cierpiały tak samo jak one.

 Leczenie

Leczenie osób z syndromem DDA polega przede wszystkim na pracy z psychoterapeutą lub psychologiem. Często mamy do czynienia równocześnie ze stanami depresyjnymi i lękowymi, a wtedy konieczna jest także pomoc psychiatry. Terapia opiera się na znalezieniu i zastąpieniu niekorzystnych mechanizmów zachowań i emocji.

 Dorosłe dzieci alkoholików są w stanie żyć normalnie, jednak wymaga to od nich wielu lat pracy i niesłabnącego samozaparcia. Jeżeli zmagacie się Państwo z uzależnieniem od alkoholu, a macie dzieci, to kolejny powód aby rozpocząć odwyk i terapię jak najszybciej. Najprawdopodobniej nie jest jeszcze za późno by zmienić ich życie i stać się wzorem do naśladowania. Do tego jednak potrzeba trzeźwości, a w walce o nią pomożemy Państwu w naszym Ośrodku Terapii Uzależnień w Wapnicy.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook