Uzależnienie to ciężka i długotrwała w leczeniu choroba, która może dotknąć każdego. W procesie zdrowienia niezbędny może okazać się pobyt w ośrodku leczenia uzależnień, jednak nawet w tym przypadku niezwykle pomocne jest wsparcie i zrozumienie bliskich. Można powiedzieć, że jest ono nawet niezbędne do utrzymania trzeźwości chorego. Warto wiedzieć jak pomóc komuś, na kim nam zależy. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek dla bliskich osób uzależnionych.

Zdobądź wiedzę na temat uzależnień

Ważne jest, aby dowiedzieć się więcej na temat mechanizmu uzależnień. Jeżeli bliska osoba chociaż częściowo zrozumie chorego, będzie dla niego lepszym wsparciem. Będzie wiedziała, że z uzależnienia nie wychodzi się z dnia na dzień i z większą cierpliwością podejdzie do jego terapii.

Zaoferuj swoją obecność

W procesie leczenia uzależnienia bardzo ważna jest zwykła obecność bliskiej osoby. To, aby być obok w lepszych i gorszych okresach leczenia. Czasami wystarczy zwykła rozmowa i okazanie zrozumienia, żeby przywrócić pacjentowi wiarę w sens terapii. Chory musi czuć, że nie jest sam i może komuś zaufać, a w razie potrzeby, wyżalić się i opowiedzieć o trudnościach.

Stawiaj granice i nie chroń na siłę

Nie pozwalaj choremu na brak szacunku w stosunku do swojej osoby. Cierpliwie i bez kłótni przekonuj go do konieczności terapii uzależnienia. Nie ulegaj manipulacji, nie usprawiedliwiaj chorego i pozwól mu doświadczać konsekwencji swoich czynów. Tylko wtedy jest on w stanie zrozumieć w jakiej sytuacji się znajduje oraz jaki wpływ mają jego decyzje i postępowanie na życie jego i otoczenia. To może skłonić go do szybszego podjęcia leczenia. Szczerze mów o swoich emocjach i reaguj za każdym razem gdy uzależniony złamie dane słowo lub przekroczy wcześniej postawione granice. Osoba będąca w nałogu często ma zniekształcony obraz rzeczywistości. Żyje w tak zwanej “szklanej bańce”, dlatego konieczne jest pozwoleniu jej na zderzenie się ze światem.

Nie oceniaj i nie krytykuj

Nigdy nie wyśmiewaj i nie bagatelizuj uzależnienia bliskiej osoby. Staraj się także nie poganiać jej w procesie zdrowienia, a zamiast tego motywuj do zmian. Jeżeli chory podjął leczenie i dąży do zmiany życia, zaakceptuj wzloty i upadki. Nie prowokuj awantur i nie karaj go za stan, w jakim się znalazł. Ciągłe pretensje i moralizatorska postawa może jedynie zniechęcić go do podjęcia się leczenia.

Życie z osobą uzależnioną jest trudne i obciążające psychicznie dla jej bliskich. Warto jednak postarać się pomóc choremu przejść przez czas terapii i wytrwać w trzeźwości. W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień oferujemy specjalistyczną terapie uzależnień od alkoholu dla pacjentów z Łodzi, podczas której opieką psychologiczną otoczona jest również najbliższa osoba uzależnionego. Pamiętajmy, że pomoc i wsparcie bliskich jest równie ważne co profesjonalna pomoc terapeutyczna, zwłaszcza po pomyślnym zakończeniu leczenia.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook