Tajemnica zawodowa jest jedną z podstawowych cech zawodu zaufania publicznego, jakim jest m.in. zawód psychoterapeuty. Osoby niezwiązane zawodowo z terapią, w tym pacjenci czy klienci, mają tutaj wiele niejasności.

Kwestie tajemnicy porusza m.in. ustawa o prawach pacjenta, kodeksy etyczne szkół psychoterapeutycznych oraz takie organizacje jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przede wszystkim, terapeuta nie ma prawa, bez wyraźnej zgody pacjenta, ujawnić, że korzysta on z psychoterapii ani udzielać informacji uzyskanych w toku terapii osobom trzecim. W terapii uzależnień mamy często do czynienia z pytaniami rodziny o swojego leczącego się bliskiego.

Pytania, zadawane nam najczęściej przez bliskich osób, które zdecydowały się na terapię uzależnień z Gorzowa Wielkopolskiego dotyczą zazwyczaj tego jak postępuje terapia. Równie często rodzina ma chęć poinformować terapeutów o różnych faktach z życia osoby uzależnionej, o których jak przypuszczają sam nie powie. Terapeucie nie wolno udzielać informacji o tym co się dzieje podczas spotkań, o czym bliski mówi, a o czym nie. Nie powinien również przyjmować informacji od osób trzecich, ponieważ to zakłóca proces terapeutyczny oraz w oczywisty sposób naraża na utratę zaufania u prowadzonego pacjenta.

Trzeba podkreślić, że rolą psychoterapeuty nie jest zebranie jak największej ilości danych i faktów na temat pacjenta, nie potrzebuje wiedzieć wszystkiego co powiedziałaby jego rodzina, by z nim pracować.

Najważniejszym czynnikiem wspomagającym terapię jest dobra relacja i zaufanie osoby, której się pomaga. Bardzo cenimy zaangażowanie rodzin i jeśli jest wola i chęć samego pacjenta, to chętnie spotykamy się na wspólnej rozmowie – jawnie i w obecności osoby uzależnionej.

Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać kiedy wymaga tego ochrona zdrowia i życia oraz w sytuacji zwolnienia z tajemnicy przez sąd (tylko w sprawach karnych). W innych sytuacjach, psychoterapeuta powinien powołać się na ochronę informacji uzyskanych w toku terapii.

➞ Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook