Gdzie szukać pomocy? Na jakiej podstawie podjąć decyzję o wyborze ośrodka terapii uzależnień? Skąd mieć pewność, że będzie właściwy? Te i wiele innych pytań zadajemy sobie szukając odpowiedniej placówki dla siebie czy swoich bliskich.

Obok placówek będących podmiotami leczniczymi, które spełniają wysokie standardy medyczne, terapeutyczne, lokalowe , działają  i masowo reklamują się w Internecie „ośrodki, kliniki, osoby indywidualne” dające złudną nadzieję na szybką i skuteczną terapię. Należy zwrócić szczególnie uwagę na fikcyjne rankingi, które wprowadzają w błąd , a mają jedynie na celu przyciągnąć klientów.

My działamy jako legalny podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego pod nr 000000203779

Wiele prywatnych placówek świadczących usługi leczenia uzależnień, w tym detoksykacji, terapii uzależnień, działa bez stosownych zezwoleń i wpisów do Rejestrów Podmiotów Leczniczych.

Detoksykacja i leczenie  uzależnień są działalnością leczniczą, wymagającą zgodnie art.103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U.  Nr 112 poz. 654 ze zm.) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod nadzorem właściwego organu (Wojewoda).

Całodobowa terapia uzależnień jest objęta ustawą o pomocy społecznej (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.) i również wymaga zezwolenia właściwego Wojewody tj. wpisu do rejestru.

W Polsce jest niewiele prywatnych placówek leczenia uzależnień, prowadzących działalność jako podmioty lecznicze, zgodnie z ustawą.

➞ Jeśli szukasz sprawdzonego miejsca, w którym możesz podjąć terapię, skorzystaj z naszej oferty, kierowanej m.in. osób uzależnionych potrzebujących detoksu alkoholowego z Gdańska.

Wiarygodne ośrodki terapii uzależnień zapewniają:

  • profesjonalną, certyfikowaną kadrę terapeutyczną,
  • wsparcie doświadczonych psychologów, psychiatrów,
  • zespół medyczny,
  • personel pomocniczy.

Działalność prowadzona jest w obiektach będących pod opieką Sanepidu.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook