Jako terapeuta uzależnień często spotykam się z pytaniem czym jest terapia, jak się pracuje z uzależnionymi i czy warto podjąć bądź polecić komuś takie leczenie. W moich oczach, terapia to praca nad zmianą i poprawą jakości swojego życia, zdrowia i dobrostanu psychicznego. Stosuje się wraz z terapeutą różne formy pracy mające wspomagać zmiany na lepsze.

Terapeuta ma być osobą wspierającą, a kontakt i relacja ma sprzyjać budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Osoby uzależnione często obawiają się spotkania z terapeutą, sądząc, że będzie ich negatywnie oceniał czy rozliczał z rzeczy, jakie robili pod wpływem używek.

Jednak to nie jest rola osoby pomagającej, nie jest celem również detektywistyczne ustalanie „prawdy” o osobie, którą się wspiera. Naszym zadaniem jest zbudowanie pozytywnej relacji i znalezienie motywacji oraz zasobów pacjenta do zmiany swojego życia. Możemy przeanalizować źródła problemów i wspólnie ustalić jak można to zmienić.

Zapisz się na leczenie lekomanii dla mieszkańców Warszawy w naszym ośrodku.

Możemy zajrzeć do przeszłości i zobaczyć jakie przekonania i negatywne schematy utrudniają zmiany. Możemy zajmować się budowaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi, a także poznaniem nowych form spędzania czasu wolnego i zdrowego wypoczynku. Pracujemy również nad tym, bo w przyjaźniejszy dla siebie sposób radzić sobie z emocjami, a także nad problemami zgłaszanymi przez pacjenta. Wszystkie te obszary wspomagają wychodzenie z nałogu, porządkują życie i sprawiają, że może się ono znacząco poprawić.

Autor:  Joanna LIDA – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook