Pacjenci, którzy uczestniczą w podstawowym etapie terapii uzależnień uzyskują dużo wiedzy o uzależnieniu, jego mechanizmach. Są zainteresowani są jak utrzymać abstynencję. Między innymi poznają temat dotyczący biochemii mózgu w procesie leczenia, trzeźwienia.

Badacze problemu, jak i doświadczenia pacjentów pokazują, że osoby, które zdecydowały się na terapię w celu zerwania z nałogiem alkoholowym przechodzą przez pierwszy rok abstynencji przez pewne etapy, które są związane z procesami biochemicznymi, które zachodzą w mózgu, innymi słowy proces trzeźwienia rządzi się swoimi zasadami. Każdy z etapów ma charakterystyczne symptomy, które mogą być problematyczne. Trzeci etap to tzw. faza muru. Szacuje się, że pojawia się on między 46 dniem abstynencji (a więc po 1,5 miesiąca), a 120 dniem abstynencji (4 miesiąc abstynencji). Jak sama nazwa wskazuje nie jest to łatwy czas. Z moich obserwacji u wielu pacjentów dochodzi do nawrotów, które niekiedy kończą się złamaniem abstynencji, w szczególności u tych pacjentów, którzy nie angażują się w dalszy proces terapii, podtrzymywania dotychczasowych efektów, które już osiągnęli. Najczęściej pojawiają następujące problemy: apatia, depresja, zniechęcenie do trwania w zmianie, zmęczenie abstynencją, brak energii, niepokój, irytacja, niedostrzeganie korzyści z trzeźwienia, wahania nastrojów, nie kończenie prac, brak organizacji dnia, czasu, wycofanie się z leczenia, działań wspierających abstynencję, zwątpienie w leczenie, w terapię, brak zainteresowania abstynencją, uczucie samotności, izolacji, brak jasności umysłu, uczucie bezradności, powrót do starych nawyków.

Faza muru jest najtrudniejszą fazą trzeźwości. Ważne jest, aby rozpoznać tę fazę u siebie i zdać sobie sprawę, że jeżeli utrzymasz trzeźwość to złe samopoczucie minie i osiągniesz postęp w procesie trzeźwienia. Jednocześnie należy szukać konstruktywnych sposobów, aby sobie przetrwać ten czas i wytrwać w abstynencji.

Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”

Autor:  Joanna ZBRÓG – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook