Zażywanie narkotyków, picie alkoholu lub palenie tytoniu w czasie ciąży naraża nie tylko przyszłą matkę, ale także jej płód. Wymienione grupy substancji  mogą mieć potencjalnie, a nawet długotrwałe skutki uboczne na nienarodzone dziecko.

Samo palenie w czasie ciąży może zwiększyć ryzyko:

  • urodzenia dziecka martwego,
  • śmiertelności noworodka,
  • zespołu nagłej śmierci noworodka,
  • porodu przedwczesnego,
  • problemów z oddychaniem,
  • spowolnienia wzrostu płodu i niskiej masy urodzeniowej.

Picie alkoholu w trakcie ciąży może prowadzić do zaburzeń rozwoju płodu, co zwane jest spektrum alkoholowych zaburzeń uszkodzeń płodu (FASD), charakteryzujących się niską masą urodzeniową oraz trwałymi problemami poznawczymi i behawioralnymi.

Walka z uzależnieniem w czasie ciąży

Kobiety, które jednocześnie są matkami i osobami uzależnionymi w procesie zdrowienia uważają, że jednym z najbardziej przerażających doświadczeń ich życia było używanie w czasie ciąży. Wówczas, gdy korzystały z używek (narkotyków, alkoholu itp.), były one świadome tego co robią. Doskonale wiedziały, że mogą zranić ich nienarodzone dziecko, ale uzależnienie nie pozwalało im zaprzestać używać tych substancji.

Przykładowo narkomania jest tak poważnym uzależnieniem, że wręcz znieczula przyszłą matkę, która nie zaprzestanie używania dla dobra swojego potomka. Nawet wśród osób, które nie są uzależnionymi, znajdzie się wiele osób pijących alkohol, zażywających leki, okazyjnie narkotyki lub inne potencjalnie niebezpieczne substancje podczas ciąży, nawet jeśli wiedzą o prawdopodobnych zagrożeniach dla płodu.

Naturalną praktyką jest fakt, że lekarz prowadzący ciążę danej kobiety informuje ją o potencjalnych zagrożeniach wynikających z jej uzależnienia. Niejednokrotnie bywają sytuacje takie, że pacjentki zatajają swoje słabości np. do alkoholu czy też do narkotyków, chociażby w obawie o konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Jednak nawet, gdy korzystamy lub korzystaliśmy z niedozwolonych substancji psychoaktywnych powinniśmy na pierwszym miejscu postawić dobro naszego przyszłego dziecka.

Obecnie niemalże połowa wszystkich ciąż uznawana jest jako nieplanowane w przypadku kobiet w związkach. Natomiast wśród niezamężnych kobiet po dwudziestce, 7 na 10 ciąż jest nieplanowanych. Innymi słowy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 70% młodych kobiet będzie żyło w tym samym stylu życia, w jakim żyły przed zajściem w ciążę.

Można łatwo wywnioskować, że przyszłe matki paliły papierosy, piły alkohol i ewentualnie zażywały lub nadużywały leków, narkotyków przez co najmniej pierwsze cztery do ośmiu tygodni ciąży. Ten stan rzeczy wynikł z tego, że ich ciąże były nieplanowanymi. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę, że pierwsze tygodnie okresu rozwojowego płodu są najważniejsze. Zatem zdrowy tryb życia, kiedy istnieje możliwość zajścia w ciążę, ma ogromne znaczenie dla zdrowia przyszłego dziecka.

Narkomania, jest bardzo szeroko rozumianą grupą substancji psychoaktywnych, których używanie lub nadużywanie wiąże się ze złożonym stanem psychicznym, a także fizycznym. W czasie ciąży uzależnienie to staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.

Warto też zwrócić uwagę, że nie zawsze jest możliwość bezinwazyjnego nagłego odstawienia narkotyków podczas ciąży. Dlatego też z góry należy przyjąć, że uzależnione kobiety w ciąży i ich nienarodzone dzieci wymagają specjalistycznej opieki terapeutycznej i lekarskiej.

Jeśli mieszkasz w województwie mazowieckim i potrzebujesz terapii uzależnień – zgłoś się do nas.

Nie zapominajmy o komplikacjach poporodowych. Właśnie one sprawiają, że matki mogą mieć problemy z radzeniem sobie np. z niespokojnym noworodkiem. Takie sytuacje są bardzo złożonymi jedynie z powodu trudności w leczeniu uzależnienia lub współuzależnienia.

Bardzo dużo ciąż jest komplikowanych przez zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk i różnego rodzaju psychozy. Dolegliwości te często rozwijają się, nawracają lub pogłębiają się w trakcie i po ciąży. Co więcej, ok. 15% wszystkich przyjęć do szpitali psychiatrycznych dla kobiet występuje w pierwszym roku po porodzie.

Gdy rodzi się dziecko, matka musi zachować ostrożność w odniesieniu do substancji  psychoaktywnych, których używa. Nigdy nie powinna używać narkotyków ani alkoholu podczas karmienia piersią, ponieważ mogą one przenikać przez mleko matki do dziecka. Dziecko może stać się senne, mieć problemy z oddychaniem i może nie mieć apetytu.

Dla każdej kobiety zmagającej się z silnym uzależnieniem od narkotyków, najlepszą opcją jest specjalistyczne leczenie w odpowiednim i wykwalifikowanym ośrodku zdrowia i terapii. Ze względu na potencjalne poważne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dziecka, wczesna diagnoza nadużywania lub uzależnienia od substancji i leczenia jest niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich zaangażowanych.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook