Terapia w grupie jest polecaną formą pracy dla osób uzależnionych. Spotkania indywidualne z terapeutą wspomagają proces zmian. Początkowo pacjenci obawiają się spotkań grupowych, mówią że trudno mi się otworzyć, mają lęk przed wypowiedziami w większym gronie, obawiają swoich reakcji i oceny grupy. Boją się chwili kiedy zaczną mówić i uwaga wszystkich będzie skierowana tylko na nich. Obawy dotyczą również trudności w zebraniu myśli oraz ujawnianiu bardzo osobistych treści. Zadaniem terapeuty jest oswoić pacjenta i przygotować do pracy w grupie.

Robimy to dlatego, że wierzymy w siłę terapii grupowej. Terapia grupowa to:

– wsparcie i zrozumienie osób z podobnym problemem uzależnienia

– zobaczenie swojego problemu z wielu perspektyw

– konfrontacja i urealnianie myślenia w przyjaznej atmosferze osób z podobnym problemem

– nauka i korekta swojego funkcjonowania i budowania relacji z ludźmi

– uczenie się zarówno na czyichś błędach, jak i sukcesach

– doświadczenie przełamywania swoich trudności w mówieniu oraz doświadczenie wielu korzyści z wypowiadania się na forum

– doświadczenie ulgi przy podzieleniu się swoimi problemami z grupą

– obserwowanie funkcjonowania innych osób i ich mechanizmów uzależnienia

– pozytywne poczucie przynależności i bycia częścią większej całości

– możliwość dawania wsparcia innym i budowania swojej sprawczości i poczucia wartości

– nauka współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów czy różnicy zdań

To prawdopodobnie tylko część korzyści, jakie może dać praca w grupie terapeutycznej. Wiele korzyści niesie również uczestnictwo w grupach samopomocowych typu AA, jednak nie należy zapominać, że psychoterapia odbywa się w grupie pod kierunkiem wykształconego specjalisty.

Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”

Autor:  Joanna LIDA – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook