Benzodiazepiny są to leki o działaniu przeciwlękowym, nasennym, relaksacyjnym, a także przeciwdrgawkowym. Zostały wprowadzone do lecznictwa ogólnego w latach 60. XX wieku. Zastąpiły używanie wcześniej w tych celach barbiturany. Celem zmiany było zmniejszenie potencjału uzależniającego podawanych leków. W Polsce zostały zarejestrowane preparaty z grupy benzodiazepin w kilkudziesięciu różnych odmianach. Większość osób doświadczających lęku podczas pierwszej wizyty psychiatrycznej otrzymuje dwie recepty. Pierwsza dotyczy leku antydepresyjnego do stosowania długotrwałego, natomiast na drugiej zapisana jest substancja z rodziny benzodiazepin, przeznaczona do zażywania jedynie doraźnie, przy silnych epizodach lękowych. Główną zasadą przyjmowania tej grupy leków jest nieprzekraczanie dwóch tygodni ciągłego stosowania. Po tym okresie ryzyko uzależnienia zdecydowanie wzrasta. Uzależnienie od benzodiazepin jest dużym problemem w obecnych czasach.

Czym są benzodiazepiny?

Mechanizm działania benzodiazepin polega na łączeniu się z receptorem benzodiazepinowym. Jego stymulacja powoduje zwiększenie powinowactwa GABA do receptora GABA-ergicznego, a w efekcie do zwiększonego pobudzenia tego receptora. Procesy te prowadzą do zmniejszenia zarówno pobudliwości neuronów, jak i przewodzenia impulsów nerwowych. Powoduje to wystąpienie efektu uspokojenia, ograniczenie odczuwanie lęku i pojawienie się senności.

Zastosowanie

Benzodiazepiny znalazły szerokie spektrum zastosowania w medycynie, zwłaszcza w psychiatrii. Nadają się do krótkotrwałego leczenia nasilonego lęku, bezsenności, w premedykacji do zabiegów diagnostycznych oraz chirurgicznych, a także do łagodzenia objawów odstawiennych w chorobie alkoholowej. W niektórych odmianach padaczki podaje się je jako leki hamujące ataki i zmniejszające ich częstotliwość.

Podział benzodiazepin

Benzodiazepiny różnią się między sobą między innymi czasem działania, a także okresem półtrwania. Sam czas działania jest to czas, w którym lek w swoim maksymalnym przyswojeniu działa w organizmie, natomiast okres półtrwania to czas, w którym organizm zmniejsza poziom wysycenia lekiem o połowę.

Przedstawione zostaną najpopularniejsze w Polsce benzodiazepiny ujęte w tym podziale.

Benzodiazepiny krótko działające:

 • midazolam (Dormicum)
 • triazolam (Halcion)
 • loprazolam (Havlane).

Benzodiazepiny średnio długo działające:

 • alprazolam (Xanax),
 • bromazepam (Sedam),
 • nitrazepam (Nitrazepam),
 • lorazepam (Lorazepam),
 • oksazepam (Oksazepam).

Benzodiazepiny długo działające:

 • chlorodiazepoksyd (Elenium),
 • klonazepam (Clonazepamum),
 • diazepam (Relanium),
 • flurazepam (Flurazepam),
 • oksazolam (Oksazolam).

Interakcje i działania niepożądane

Benzodiazepiny wchodzą w reakcję z alkoholem oraz barbituranami działając mocno depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas takiego połączenia niejednokrotnie dochodzi do śpiączki lub nawet śmierci w wyniku niewydolności układu oddechowego.

Do działań niepożądanych działania benzodiazepin zaliczamy także:

 • senność,
 • splątanie,
 • amnezję następczą,
 • oczopląs,
 • nieracjonalne zachowanie,
 • zaburzenia akomodacji,
 • osłabienie mięśni oraz ich drżenie.

Należy pamiętać, aby nigdy nie przyjmować benzodiazepin w ciąży i podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, ponieważ percepcja ludzi w tym czasie jest mocno zaburzona. Często dochodzi wtedy do incydentów, których potem nie pamiętają.

Jeśli masz nadzieję zmotywować kogoś bliskiego do szukania pomocy w uzależnieniu, pamiętaj, że nie musisz być sam i nie musisz poświęcać własnego zdrowia, aby to zrobić. Zawsze możesz liczyć na naszą specjalistyczną pomoc, którą kierujemy m.in. do osób szukających terapii uzależnień z Łodzi.

Uzależnienie

W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień w Wapnicy stale przyjmujemy pacjentów uzależnionych od tej grupy substancji, są to często osoby z problemami życiowymi, którym odpowiada stan nieodczuwania emocji po zażyciu leku. Osoba przyjmująca regularnie duże dawki benzodiazepin, wygląda i zachowuje się prawie jak „zombie”. Nie przejmuje się pogarszającą rzeczywistością wokół niej. Kluczem wyjścia z nałogu jest detoks, jednak dawki powinny być zmniejszane w odpowiednim tempie pod okiem specjalisty. Po odbytym oczyszczeniu organizmu z leków, przystępuje się do terapii indywidualnej i grupowej. Warto zdecydować się na leczenie w profesjonalnych warunkach, a także pod odpowiednią opieką lekarską. Szansa na wyjście z nałogu i wytrwanie w trzeźwości jest wtedy największa. Pamiętajmy, że uzależnienie od benzodiazepin jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, jak również życia.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook