Terapia uzależnień

– Stargard

W dzisiejszym świecie nie jest trudno popaść w nałóg. Powodów może być wiele, ale jednym z nich jest powszechny dostęp do używek w przeróżnej postaci. W dalszym ciągu pojawia się stereotypowe myślenie, że wiodąc w miarę spokojne życie nic nam nie grozi. Tymczasem nierozwiązane problemy z przeszłości, uczucie niemocy lub brak umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej mogą doprowadzić do uzależnienia, które również przybiera różne formy.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia uzależnień?

Podstawową zaletą skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej jest styczność z ludźmi borykającymi się z podobnymi problemami. Pozwala to nawiązać wspólną nić porozumienia, a także wzajemne wsparcie w walce z uzależnieniem. Łączy się z tym także opieka wykwalifikowanego personelu, posiadającego doświadczenie w walce o podjęcie zmian na lepsze.

Pobyt w miejscu, które zajmuje się leczeniem uzależnień pacjentów ze Stargardu może być idealną okazją do uzyskania motywacji, która napędza do podejmowania działań mających na celu rozwój. Jest to także szansa na odkrycie oraz odbudowanie pewności siebie.

Warto wymienić kilka najbardziej charakterystycznych objawów powszechnych uzależnień, których leczeniem zajmują się specjaliści w ośrodku:

  1. Niemożność przerwania gier loteryjnych, częste wizyty w kasynie, problemy finansowe (w tym pożyczki od rodziny, znajomych czy nawet banków) sygnalizują potrzebę leczenia uzależnienia od hazardu.
  2. Rozszerzone i przekrwione źrenice, zmiana przyzwyczajeń, wahania nastrojów (od nadpobudliwości do apatii i senności), nadużywanie środków odurzających to wyraźne symptomy wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia narkomanii.
  3. Niekontrolowane przyjmowanie alkoholu w zbyt dużych ilościach połączone z wewnętrznym przymusem jego zażycia, drżenie rąk, dreszcze, nadmierne pocenie, czy luki w pamięci to objawy wskazują na to, że warto poddać się leczeniu alkoholizmu.

Przebieg terapii leczenia uzależnień – Stargard

Większość chorób uzależnień to choroby chroniczne, dlatego też celem jest nauczenie chorych funkcjonowania bez czynności lub środków, które ich uzależniły. Pierwszym i zarazem podstawowym etapem leczenia uzależnień, w którym biorą udział nasi pacjenci ze Stargardu i bez którego niemożliwe byłyby kolejne, jest uznanie faktu powstania uzależnienia. To pozwala na wzbudzenie motywacji do podjęcia leczenia. Niejednokrotnie konieczne jest dosłowne dotknięcie dna, żeby można się było od niego odbić.

Właściwy etap leczenia to tzw. „terapia podstawowa”, która odbywa się w ośrodkach leczenia uzależnień. W tej fazie konieczne jest prowadzenie intensywnej pracy: terapia grupowa, indywidualne spotkania, praca twórcza.

Jest to związane z tym, że leczenie od hazardu, narkomanii i alkoholizmu wymaga stosowania metod psychoterapii i psychoedukacji. Ważne jest wskazanie chorym nowych sposobów reagowania i myślenia. Po zakończeniu pobytu w placówce ważne jest kontynuowanie leczenia podczas uczestnictwa w dalszych spotkaniach grup wsparcia, a także indywidualnych rozmowach z terapeutą. Jest to bardzo ważne, dla utrzymania pozytywnych efektów leczenia.

Naszym pacjentom ze Starogardu oferujemy leczenie od hazardu, leczenie narkomanii, leczenie alkoholizmu.

Metody stosowane w ramach terapii leczenia uzależnień od narkomanii, alkoholizmu i hazardu

Terapia uzależnień dla osób ze Stargardu wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, jego historii i aktualnych bolączek, przygotowując na ich podstawie specjalne formy leczenia. Bardzo ważne jest okazanie osobom uzależnionym wsparcia, zrozumienia i akceptacji. Brak może bowiem doprowadzić do pogłębienia już istniejących problemów.

Pomocna okazuje się także zmiana codziennych przyzwyczajeń i otoczenia osoby uzależnionej, w tym wyeliminowanie takich czynników jak stresujący styl życia czy toksyczne relacje są kluczowe w walce z nałogiem. Niejednokrotnie należą one do przyczyn powstania nałogu.

Odcięcie się od tego wszystkiego daje szansę na spojrzenie z dystansu na dotychczasowe życie i problemy. Dopiero zamknięcie bolesnej przeszłości i całkowite odcięcie się od tego co zniewala, pozwala na rozpoczęcie nowego, lepszego życia.

Nieoceniony wpływ na to ma także ukazanie nowych form spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami czy rozwiązywania problemów. Wśród nich ważną rolę odgrywają grupowe spotkania, wycieczki i przede wszystkim szczera, pełna zrozumienia rozmowa.

Leczenie uzależnień

Korzyści ze skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutów z ośrodka leczenia uzależnień – Stargard

Zalet podjęcia leczenia w specjalistycznym ośrodku jest wiele. Po pierwsze jest to najskuteczniejsza metoda walki z nałogiem. Po drugie zarówno indywidualne, jak i grupowe spotkania są okazją do lepszego poznania siebie i swojego problemu. W przypadku uczestnictwa w grupowych spotkaniach możliwe będzie czerpanie z doświadczenia i sytuacji innych osób. Często rodzą się także przyjaźnie i relacje, które pomagają w wygraniu walki z nałogiem. Ponadto może się ona okazać dobrą formą nauki komunikacji z innymi osobami i łatwiejszym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Jeśli jesteś mieszkańcem Stargardu i chcesz skorzystać z terapii uzależnień, zadzwoń do nas:

+48 513 007 567 lub +48 515 481 213

Facebook