Ośrodek terapii uzależnień dla mieszkańców Sopotu

Co może zaoferować ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie”?

Ośrodek leczenia uzależnień „Nowe Życie” oferuje dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta program terapii prowadzonej przez specjalistów do spraw nałogów. Najbardziej efektywną formą terapii jest przy tym odwyk kontrolowany przeprowadzany w zamkniętym ośrodku terapeutycznym. Zapewnia on intensywne leczenie i możliwość pełnego skupienia pacjenta na jednym celu – pokonaniu nałogu. Ośrodek oferuje wsparcie psychologiczne i emocjonalne w trakcie walki z uzależnieniem, a także terapię farmakologiczną pozwalającą na bezpieczne pokonanie objawów zespołu abstynencyjnego. W trakcie pobytu w ośrodku odwykowym zmagająca się z nałogiem osoba będzie mogła również wziąć udział w różnorodnych warsztatach i wykładach przygotowujących ją do życia po zakończeniu terapii uzależnień.

Dorosłe dzieci alkoholików

W jakiej sytuacji można skorzystać z terapii uzależnień?

Z terapii uzależnień może skorzystać każda osoba, która czuje, że traci kontrolę nad swoim życiem na rzecz nałogu. Leczenie odwykowe obejmuje różne typy uzależnień, przede wszystkim:

  • alkoholizm,
  • narkomanię,
  • uzależnienie od leków,
  • uzależnienie od hazardu.

Z terapii uzależnień mogą także skorzystać osoby, które już raz zwalczyły nałóg, lecz odczuwają nieodpartą chęć ponownego sięgnięcia po używkę mogącą zaprzepaścić poczynione przez nie postępy.

Metody stosowane w terapii – leczenie uzależnień Sopot

Leczenie uzależnień w ośrodku terapeutycznym przebiega zazwyczaj w kilku etapach, w trakcie których wykorzystywane są różnorodne metody. W pierwszym etapie stosowany jest detoks, czyli proces polegający na uwolnieniu organizmu od wpływu toksycznych substancji konieczny w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i leków.

Kolejnym etapem stanowiącym równocześnie podstawową metodę całego procesu terapeutycznego jest psychoterapia. Rozpoczyna się ona zazwyczaj od sesji indywidualnych, w dalszym leczeniu wprowadzane zostają sesje grupowe. Psychoterapia służy przede wszystkim uświadomieniu pacjentowi destrukcyjnych skutków uzależnienia, a także przekazaniu mu kompetencji umożliwiających powrót do życia bez nałogu. Ostatni etap terapii odwykowej, terapia pogłębiona, ma na celu nauczenie pacjenta radzenia sobie z problemami w życiu poza ośrodkiem.

Jesteś z Sopotu i szukasz ośrodka zapewniającego terapię uzależnień od narkotyków, alkoholu, hazardu czy leków? U nas znajdziesz specjalistów, którzy zaproponują Ci odpowiednią drogę leczenia.

Czas trwania i koszt terapii uzależnień – Sopot

Czas trwania i koszt terapii w ośrodku leczenia uzależnień zależą od wybranego programu terapeutycznego. Każda z terapii – terapia alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od leków oraz hazardu – może być przeprowadzona w różnym wymiarze czasowym. Dla pacjentów dostępne są programy terapii podstawowej trwające 4, 6 oraz 8 tygodni oraz dwutygodniowy program terapii nawrotowej.

Cena programu wzrasta wraz z jego długością – dwutygodniowy pobyt w ośrodku to koszt rzędu 4 500 złotych, z kolei pobyt ośmiotygodniowy to wydatek w wysokości 17 000 złotych. Warto zaznaczyć, że na cenę programu terapeutycznego ma wpływ również typ zakwaterowania na terenie ośrodka. Pobyt w pokoju jednoosobowym wiąże się z opłatą od 500 do 1000 złotych wyższą od pobytu w pokoju dwuosobowym dzielonym z innym uczestnikiem programu odwykowego.

Wsparcie rodziny w trakcie terapii uzależnień

Wsparcie rodziny jest niezwykle pomocne w trakcie terapii uzależnień. Osoba zmagająca się z nałogiem doświadcza bardzo często uczucia wykluczenia społecznego i alienacji, co sprzyja budowaniu wokół siebie muru i dalszej ucieczce w nałóg skutkującej jego pogłębieniem. 

Rozmowa z bliskimi, dzięki której człowiek walczący z uzależnieniem poczuje się na nowo akceptowany i kochany bez względu na swoją chorobę, potrafi znacząco pomóc w procesie terapeutycznym. Rodzina i bliscy osoby uzależnionej powinni wykazać się cierpliwością i otwartością, powstrzymując się przy tym od wydawania sądów. Ich postawa pozwoli na zbudowanie zaufania u osoby walczącej z nałogiem, co stanowi ważny element terapii. 

Leczenie uzależnień

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej terapii uzależnień w ośrodku odwykowym dla osób z Sopotu?

Samodzielne próby walki z uzależnieniem z reguły są nieskuteczne i prowadzą do powrotu do nałogu. Jest to spowodowane zazwyczaj nieumiejętnością poradzenia sobie z poczuciem głodu oraz skutkami ubocznymi odstawienia w postaci objawów abstynencyjnych.

Skorzystanie z profesjonalnej terapii uzależnień w ośrodku odwykowym pozwala kontrolować poczucie głodu i minimalizować dotkliwe skutki odstawienia przy pomocy odpowiednio dobranych środków farmaceutycznych. Wykwalifikowany personel ośrodka terapeutycznego specjalizujący się w terapii uzależnień oferuje ponadto wsparcie psychologiczne i emocjonalne, ułatwiając pacjentowi wytrwanie w walce i osiągnięcie celu, jakim jest ostateczne zerwanie z nałogiem.

Jeśli jesteś mieszkańcem Sopotu chcesz skorzystać z terapii uzależnień w ośrodku „Nowe Życie”, zadzwoń do nas:

+48 513 007 567 lub +48 515 481 213

Facebook